Sula (Gårdsinformasjon)

Kilde: FRØYABOKA Av: Mauritz Fugelsøy UTGITT AV ARBEIDSNEMDA FOR FRØYABOKA 1955OSLO Hentet fra ”Digitalisert versjon av Frøyaboka – 2006) Klikk her for å lese ”Føreord 1” Klikk her for å lese ”Føreord 2” Klikk her for å lese ”Føreord 3” Sula (Gårdsinformasjon) I skattemanntall for 1520 er det oppgitt tre velstående oppsittere på Sulen, nemlig […]

KIrkene

Kilde:FRØYABOKA Av: Mauritz FugelsøyUTGITT AV ARBEIDSNEMDA FOR FRØYABOKA 1955OSLO Hentet fra ”Digitalisert versjon av Frøyaboka – 2006)Klikk her for å lese ”Føreord 1”Klikk her for å lese ”Føreord 2”Klikk her for å lese ”Føreord 3” Kirkene Prestegjeldets tidligere namn var Amudarås prestedømme som nevnes i en tiendeoverenskomst mellom erkebiskop Aslak Bolt og oppsitterne i Titran, […]

Handelsstedene

Kilde:FRØYABOKA Av: Mauritz FugelsøyUTGITT AV ARBEIDSNEMDA FOR FRØYABOKA 1955OSLO Hentet fra ”Digitalisert versjon av Frøyaboka – 2006)Klikk her for å lese ”Føreord 1”Klikk her for å lese ”Føreord 2”Klikk her for å lese ”Føreord 3” Handelsstedene Under omtalen av Dolm prestegårds husmannsplasser nevnes Knabenøen. Namnet på denne øya peker tilbake til handelsvirksomhetens første oppkomst utenfor […]

Daløen (Gårdsinformasjon)

Kilde:FRØYABOKA Av: Mauritz FugelsøyUTGITT AV ARBEIDSNEMDA FOR FRØYABOKA 1955OSLO Hentet fra ”Digitalisert versjon av Frøyaboka – 2006)Klikk her for å lese ”Føreord 1”Klikk her for å lese ”Føreord 2”Klikk her for å lese ”Føreord 3” Daløen (Gårdsinformasjon) De eldre kilder som er tilgjengelig, bekrefter at Dalø var en stor eiendom. Grensen mellom denne og Titran […]

1901 – Tønsåsen Og Unionsoppløsningen

KildeStjørdalens krønike 5Hans Olav LøkkenHistoriefortelleren 1901 – Tønsåsen og unionsoppløsningen Vi vet at Trøndelag alltid har blitt betraktet som en knyttneve hva gjelder mot, vilje og kraft militærstrategisk, men åpner vi denne knyttneven blir det en hånd, hvor fingrene utgjør vår sårbarhet. Det er fem hovedveier for både angrep og forsvar, nemlig: Lierne, Inndalen, Stjørdalen, […]