Internt referansenummer: 21.01.2014 – Notater
Kilde:
Notater forfattet av:
Bjørn R Krogstad
7530 Meråker

Korrekt skrivemåte av lokale stadnavn i Meråker

 

Gjennom flere hundre år ble Norge styrt fra København. Det førte til at mange norske navn fikk en dansk skrivemåte. Sjøl om dette er lenge sia, har vi fortsatt å «danske.» Men å undertrykke den lokale norske kulturarven på denne måten har opplagt vært uheldig.

I 1990 vedtok derfor Stortinget ny lov om stadnavn. Den sa at når skrivemåten av slike navn skulle bestemmes, måtte en ta utgangspunkt i den lokalt nedarva uttalen. Sånn fikk mange navn fornorska skrivemåten.

Dessverre er ikke alle klar over de forandringene som den nye stadnavnloven førte med seg. Derfor skal en i det følgende gi den korrekte skrivemåten av en del lokale navn. Her vil en ta for seg navn fra Dalådalen, Kopperå, Stordalen og Teveldalen.

Skrivemåte: Elva, (plass), uttale: Ælva, uttrykk: uta Ælvinn
                    Falkfangarvola, uttale: Falkfangarvola, uttrykk: i/på Falkfangarvoln
                    Flåmoan, uttale: Flåmoainn, uttrykk: på Flåmoom
                    Gilsåa, uttale: Jillsåa, uttrykk: i/med Jillsån
                    Dalavola, uttale: Dalavola, uttrykk: i/på Dalavoln
                    Dalåa, uttale: Dalåa, uttrykk: i/med Dalån
                    Gilland, uttale: Jillan, uttrykk: i Jillan
                    Gjemse, uttale: Jæmse, uttrykk: i Jæmse
                    Hamran, uttale: Hamrainn, uttrykk: i Hamrom
                    Kluken, uttale: Klukinn, uttrykk: i/på Kluka
                    Kopperå, (stedet), uttale: Kåppårå, uttrykk: i Kåppårån
                    Kopperåa, (elva), uttale: Kåppåråa, uttrykk: i/med Kåppårån
                    Landet, uttale: Lainne, uttrykk: i Lainni
                    Setran, uttale: Setrainn, uttrykk: i Setrom
                    Steinmoen, uttale: Steinmon, uttrykk: i Steinmoa
                    Stordalen, uttale: Stordaln, uttrykk: på Stordala
                    Teveldalen, uttale: Teveldaln, uttrykk: på Teveldala
                    Tevla, uttale: Tævla, uttrykk: i/med Tævlåinn
                    Tovmodalen, uttale: Tommodaln, uttrykk: på Tommodala
                    Øyan, uttale: Øyainn, uttrykk: i Øyom

Her kan det være nyttig å merke seg skrivemåten av: Falkfangarvola, Flåmoan, Dalavola, Gilland, Kopperåa (elva), Landet og Setran

Bjørn R Krogstad

Del på sosiale medier

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *