Internt referansenummer: 30.01.2011 – A
Kilde:
HÆRTA TA HÅRT – Muntre historier og historikk fra Nannestad
Samlet og redigert av Asbjørn Tunold
Utgiver: Lions Club, Nannestad 1987
Klikk her for å komme til hjemmesidene til Lions Club Nannestad
Klikk her for å lese Forordet til boken

Lege Magnus Habberstad

Magnus Habberstad begynte sin legepraksis i sin fødebygd Eidsvoll i 1937. Men allerede i 1940 flyttet han til Nannestad som fortsatt nyter godt av hans dyktighet, menneskelighet og arbeidskraft. Under krigen 1940/45 var han millorgs sanitetssjef for Øvre Romerike.

Dr. Habberstads navn er uløselig knyttet til fødestuene som ble opprettet i en sidefløy til daværende Nannestad aldershjem. Tilsammen har han tatt mot 3000 barn, en rekord som er vanskelig å slå — selv i landssammenheng. For å bekjempe en av våre verste folkesykdommer satte han på et tidlig tidspunkt i gang brystkreft-undersøkelser av kvinner, et pionerarbeide som mange er takknemlige for i dag.

Magnus Habberstads interesser gjaldt både helsevesen og forebyggende arbeid av psykisk og fysisk art. Ved siden av en krevende legegjerning var han i mange år et meget aktivt medlem i Nannestad idrettslag. Han var bl.a. drivkraft bak to funksjonelle idrettsbaner hvor det også drives vinteridrett. Han var i tillegg formann i det utvalget som fikk bygget et velegnet klubbhus for laget. På mange områder var dr. Habberstad mannen som fikk hjulene i sving for å få en åpnere og bedre bygd. Som takk for dette ble han i 1985 tildelt Kongens fortjenstmedalje.

Med. dr. Magnus Habberstad går et medmenneske og en legepersonlighet uten svik over i historien. Han er allerede et begrep. «Dokter’n» er bare Magnus Habberstad.

Del på sosiale medier

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *