Internt referansenummer: 30.01.2011 – A
Kilde:
HÆRTA TA HÅRT – Muntre historier og historikk fra Nannestad
Samlet og redigert av Asbjørn Tunold
Utgiver: Lions Club, Nannestad 1987
Klikk her for å komme til hjemmesidene til Lions Club Nannestad
Klikk her for å lese Forordet til boken

Litt om leger i gamle dager

Fram til det 16. århundre var det ingen leger i Norge, og i årene 1600-1800 var bare 53/4 av legene i Norge nordmenn. Leger kom hit fra Tyskland og Danmark. Danmark fikk sitt universitet ca. 100 år før vi fikk vårt i 1811. 1 1729 skrev Holberg: «Naar en Professor Medicinae læse Publice, holder han det for en Lykke om der er 3-4 Tilhørere medens hos Theologorum vrimle der av Studenter».

Legevitenskapen lå spesielt tilbake i Norge inntil ca. år 1800. I 1626 ville en tysk lege praktisere i Trondheim — da Nidaros. Statholderen der Jens Juel sier til ham: «Hvad vil De gjøre her? Her har aldri vært noen medicus. Man kurerer sig med Rostocker og lybsk øl og med mjød og multer når de har skjørbuk».

Først 100 år seinere nevnes de første leger på landsbygda; i 1729 ble kirurgen Baumgarten ansatt i «Nedre romerike Chirurgicat». I «dansketiden» ble danske leger, som var utdannet i Tyskland, beordret til Norge, oftest som militærleger.

Før universitetsutdannede leger kom til Norge, var det den empiriske nedarvede folkemedisin som rådde grunnen, og noe av den eksisterer ennå og synes å trives. De eneste legekyndige var de av prestene som også studerte medisin. I klostrene ble gitt sykepleie til eliten, og klostergodsene ble rike eiendommer. Folkemedisinen ble praktisert av kloke koner, åndemanere, håndspåleggere, bartskjærere, militære feltskjærere. Kirurgi var håndverk. Oculister reiste landet rundt og opererte stær — stærstikkere. Her i landet ble den første operasjon for grå stær gjort i 1749. Andre kvakksalvere var steinsmidere, brok ksmidere, blodstillere, årelatere. Navnet lege kommer av læknir: håndspålegger, mens navnet doktor er gresk og betyr lærer.

Den første fastboende lege i Nannestad var Leonard Marius Christian Brunn f. 1.6.1843 i Hurdal, døde 7.11.1898 i Nannestad på Skivulstad. Fra 1.11.1879 var han distriktslege i Hurdal og Nannestad samt verkslege ved Hurdal Glassverk. I 1890 kjøpte han Nannestads første kommunehus Skivulstad, som først ble bygd som kornmagasin på Sandvang og flyttet til Skivulstad da Nannestad Sparebank ble stiftet.

Dr. Brynjulf Bruun født i Vågå 20.9.68, død i Nannestad 4.10.46 overtok distriktslegestillingen Hurdal – Nannestad etter sin onkel Leonard 2.12.98 og arvet gården Skivulstad sam¬men med sin bror Carl og søster Borghild. Dr. Brynjolf Bruun betjente både Hurdal og Nannestad inntil dr. Olsen under første verdenskrig ble ansatt i Hurdal og samtidig var lege på Stensby Sjukehus. Dette var en gave til Eidsvoll kommune fra kaptein Stensby, som overdro gården til kommunen på betingelse av at det ble opprettet «en sykestue for bygda».

Da Nannestad i de magre 30-åra ble innlemmet i Ullensaker legedistrikt ble dr. Brynjolf Bruun kommunelege i Nannestad som avlastning for distriktslegen i det store Ullensaker legedistrikt, som da omfattet foruten Ullensaker Sørum, Gjerdrum og Nannestad. Kommunelegestillingen overdro dr. Bruun til dr. Habberstad da han flyttet til Nannestad 12.5.1940 for å betjene de nystartede fødestuene. På hans bord lå det på frigjøringsdagen 8. mai 1945 telegrafisk beskjed at han var konstituert distriktslege i overnnevnte Ullensaker legedistrikt.

I Bjerke hadde dr. Hovland privatpraksis noen år mellom 1930-35, og på Færstad drev dr. Wendel privatpraksis inntil dr. Wilhelm Magelssen startet sin praksis på «Stasjonen» i veslebygningen hos Johan Homble i 1936. Hans bror Sigvard overtok denne praksisen i 1939 da Wilhelm Magelssen ville bli misjonslege, men ble hindret i dette av krigsutbruddet 9. april 1940. Sigvard Magelssens kone kunne ikke trives sør for polarsirkelen, og da Dverberg legedistrikt — Magelssens fødested — ble lyst ledig, flyttet Sigvard Magelssen dit straks han var dimittert fra krigstjenesten i 1940.

Del på sosiale medier

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *