Internt referansenummer: 14.05.10 – A
Kilde:
Brevet hjem
En samling brev fra norske utvandrere
Samlet og redigert av Per Jevne
(Klikk her for å lese Forordet som er skrevet i boken Brevet hjem)
COPYRIGHT 1975
BY ADRESSEAVISEN A/S
Adresseavisens forlag 1975
ISBN 82-7164-001-1
Klikk her for å gå til Adresseavisens nettutgave


Spadsertur paa Dæk med de Tyske Piger

Jørgen Gustavsen Moe fra Jøssund var en flittig brevskriver den første tiden etter at han kom til Amerika, men etter en tid forsvant han for godt og ingen hørte noe mer fra ham. I dette brevet forteller han om overfarten og om «spadserturer paa Dæk med de Tyske Piger». Og Jørgen har nok pleiet god omgang med de tyske piker, for han lærte seg faktisk en god del tysk under overfarten. Han gikk i land i Baltimore og bodde senere i Lanesboro i Minnesota, før han forsvant for godt.

Lanesboro
4de Juni 1882.

Kjære Foreldre!

Jeg skjøner nu at det vil intresere Dem at høre hvordan det har gaat paa Reisen. Jeg reiste som de ved fra Christiania 13de Mai med et Norskt Skib til Hamburg, vi ankom til Hamburg om aftenen og blev da ligende ombord til Morgenen. Vi blev da af agenten inkvartert paa et Hotel for at spise Frokost. Da vi havde spist blev vi ført paa jernbanestationen for at reise til Bremen. Da vi kom did var der serveret Midag paa Emigrant-Hotelet til os. Om Aftenen gik vi ud i et Gulvlagt Gaardrum og Danse. Om Morgenen kl 6 maate vi op og paa jernbanestationen for at reise til Bremen-Haven. Den 17de gik vi ombord der. Den 18de var vi i den Engelske Kanal. Vi seilte næmlig i mælem England og Frankrige. Den 19de saa vi ikke Land mere.

Kosten ombord var god, den var tillavet omtrentlig som vaar norske Kost. Til Midag var det Kjød, Ærtesupe og Flæsk og Poteter, aften The og Smør, færskt Vedebrød, some Dage var der Svedskersupe, Grynsupe, Frugtsupe, Ferskt Kjød og Salt Kjød og Flesk. Kaffen ombord var daarlig, men hvor skal man Henvende sig at der ikke findes nogen. Feit Sild stod til afbenytelse naar man ønsket og Hvedekavring. Brødet ombord ble bagt for hver dag, man havde Bagers ombord.

Skibets Kaptein og Styrmend var meget snild mod Emigranter. Jeg traf Emigranter som havde reist med Engelske Linjer men Dem havde haft det meget daarligere en vi. Vi var 14 og 1/2 Hundrede Emigranter foruden Skibets Besætning, men vi var bare 4 Nordmænd, 6 Svænsker og nogle Danske, Resten Tysk og Østerrigere.

Skibet havde 3 Dæk, jeg var paa Melemdeket for der var best at være. Der var 2 Køihøider paa hvert Dæk, og Rum for 2 Mand i hver Køi.

Veiret var godt helle Tiden undtagen 2 Dage som han var svær storm, næsten Orkan. Bølgerne slog næsten Helt over Skibet, da laa jeg Søsyg i 3 Dage som jeg ikke spiste det ringeste. Men siden da veiret blev godt blev jeg frisk igjæn.

Hver aften naar veiret var godt blev det arrangeret Dans. Vi fik Danse til kl 10 aften. Tyskerne Danset omtrentlig som vi. Tyskerne var meget snild at bo samen med. Jeg havde stort stræv med at lære spraaget. Pigerne var best at lære af. Om aftenen var det med en Tydsk Pige at gaa og spadsere paa Dækket. Sidst paa jeg var ombord kunne jeg tale adskilig Tysk, for du hørt aldrig ant en Tysk for dine Øren fra Morgen til aften.

1 Barn døde Ombord. Det var en……………… naar vi skulde hente vor Mad, tænk 1500 skulde til et Kjøken for at faa sin Portion. 1 Kok udleveret Kjød, 1 Supe og 1 Potet. Den som skal reise til Amerika gjør vel i at Kjøbe med sig en Par Flasker saft for at have i vandet da det er meget Daarligt ombord. Da jeg var syg maatte jeg kjøbe ombord 2 Flasker, det Køstet 2 Dolar, men den var meget god da jeg ikke var god for at spise Noget. Likeledes var det godt at Kjøbe paa en Blikdonk med Bajerøl, da det er godt at have paa Reisen.

Den 30de saa vi Land i Amerika, den 3l de om Morgenen var vi iland i Baltimore. Vi landet ikke i Nevyøk. Baltimore ligger 200 Mil ind i Landet, det er næmlig en Flod som er seilbar saa langt ind i Landet. Det er ogsaa biligere at reise til Baltimore en til Nevyørk. I gaar kom jeg hid. Jeg har 8te Timers reise herfra med jernbanen did hvor Halvorsen bor. Men jeg tænker at blive her for det første. Jeg har skrevet til Ham i dag. Jeg telegraferte fra Chikago til en Norsk Agent som bor her, A. E. Jonsen O.S. Heivin hvis navne du vist har set i Norske aviser. Jeg har reist længer en did vor Halvorsen er. Jeg telegraferte til dem angaaende et stort jernbanearbeide som skal begynde. Og det kommer jeg til at begynde med. Paa 18 Minuter fik jeg svar ifra dem, det Kostet 75 Sent. Det er i Red Riverdalen jeg nu er, for den Dal gaar igjænem Minesota, Dakota og Montana. Jeg er hos Norske Folk. Hvad Dagløn og Arbeide angaar saa skal jeg skrive om det naar jeg begynder at arbeide. Det bliver nu værst før jeg for lært spraaget, for spraaget er bedre en Guld i amerika, men saa tænker jeg det maa vel gaa.

Jeg kom hid paa den beste tid af aaret. Fortæl Peter og mine Kamerater hvordan det har godt mig paa Reisen. Jeg skal skrive til Peter, kan du sige ham naar jeg har begynt at arbeide og kommer ind i forholdet, saa jeg for se hvordan det er. Naar Veden bliver færdig da bliver det en Tid som der bliver god Fortjeneste, i man maa tage det arbeide som bydes her…

Del på sosiale medier

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *