Historier.no

Siste bilder

Seljord, Øverland

Seljord, Øverland.
Utgiver: Mittet & Co. AS.
Bildet er tatt en gang mellom 1935 og 1950.
Public domain mark (CC PDM)

Seljord, Flatdal – oversiktsbilde med hus.

Seljord, Flatdal – oversiktsbilde med hus.
Utgiver: Mittet & Co. AS.
Bildet er tatt en gang mellom 1935 og 1950.
Public domain mark (CC PDM)

Seljord, Flatdal – oversiktsbilde 1928.

Seljord, Flatdal – oversiktsbilde 1928.
Fotograf: Anders Beer Wilse.
Bildet er trolig tatt i 1928.
Public domain mark (CC PDM)

Seljord, Flatdal – 1928

Seljord, Flatdal – 1928.
Fotograf: Anders Beer Wilse.
Bildet er trolig tatt i 1928.
Public domain mark (CC PDM)

Ved Flatdalsvann, Seljord

Ved Flatdalsvann, Seljord.
Fotograf: Anders Beer Wilse.
Bildet er trolig tatt i 1919.
Public domain mark (CC PDM)

Siste historier

Skisse fra fortiden

Den siste bjørnejegeren – INTERVJU MED SEVERIN HELMO

AMERIKABREV – Fra Andreas Torstensen Hagen (1905)

AMERIKABREV fra Nella Bjørnsen (1851)

ONE WOMEN’S STORY

STORE-HJØLMEN

JENKIEN

SKREPPEKARAR

ORDHAGE FOLK

BJØLLELEIK

Siste lydfiler

Intervju med Karl M. Moldvær (1904‒1992)

(www.historier.no har fått tillatelse til å legge ut dette intervjuet etter kommunikasjon med Terje Erstad i januar 2020)

Karl M. Moldvær (1904‒1992)

  • Fødd i Ulsteinvik
  • Skomakar
  • Intervju: Oskar Molvær 25.1.1985
  • Emne: skomakarlæra og handverket, sildefiske og drivgarnsfiske, skomakarverkstaden 1928‒1966, musikkliv/Langevåg mannskor, meir om skomakaryrket.

Om Sula sogelag

Skipingsmøtet for Sula sogelag vart halde på Devoldfabrikken 25. mars 1992, med møtestart klokka 18.53! (1853 var året då den første fabrikken til Devold kom i gang i Skaret i Ålesund.) Roar Tynes vart vald som første leiaren i laget. Han hadde då sete som leiar i interimstyret og vore ein sterk pådrivar for å få i gang eit sogelag i Sula.

Om intervjuene i regi av Sula sogelag

Sulalendingar fortel om gamle dagar.

Midt i 1980-åra tok Lions Club Langevåg initiativet til å gjere lydopptak av samtalar med eldre sulalendingar om livet før i tida. Lions-klubben har gitt Sula Sogelag løyve til å publisere desse opptaka. Helge Solevåg har digitalisert og redigert dei.

Intervju med Ole Wedde (1905‒2000) og Petra («Pella») Wedde (1909‒1997)

(www.historier.no har fått tillatelse til å legge ut dette intervjuet etter kommunikasjon med Terje Erstad i januar 2020)

Ole Wedde (1905‒2000) og Petra («Pella») Wedde (1909‒1997)

  • Ole: fiskar, bonde og sesongarbeidar på Vedde-fabrikken.
  • Petra arbeidde på Devold.
  • Intervju: Børre Vegsund, med Ole 12.10. og 31.10.1985, med begge 31.12.1990.
  • Emne 1985: om Vedde-gardane, kvernene på Vedde, Bigtons guanomølle, fiske og fangst, barking av garn, istaking og ishus, isskuter, kvalkokeriet og spinneriet på Vedde, skulegang, overtru og segner, kyrkjevegen frå Eikrem til Vedde, stadnamn, personar (fleire stader), fiske og fangst, stølar, taktekking/torvtak, leik og moro, utmark og stølar, gjeting, omgangsformer, huldrebryllaup, skillingsvise, historie om mat.
  • Emne 1990: nybrot i 1934, grov tomt til hus og løe, byggearbeidet, Pella om husbygging og arbeid på fabrikken, på skeiser og ski over Sætrevatnet, meir nybrot i 1940, den første kua, gris og hest, veg frå bruket til hovudvegen, meir om husbygging, åker og eng, treplanting, utmarka.

Dette intervjuet har Sula Frikyrkje fått laga. Vi møter to som i mange år la ned eit stort arbeid i Frikyrkja og som fortel frå livet sitt der:

Om Sula sogelag

Skipingsmøtet for Sula sogelag vart halde på Devoldfabrikken 25. mars 1992, med møtestart klokka 18.53! (1853 var året då den første fabrikken til Devold kom i gang i Skaret i Ålesund.) Roar Tynes vart vald som første leiaren i laget. Han hadde då sete som leiar i interimstyret og vore ein sterk pådrivar for å få i gang eit sogelag i Sula.

Om intervjuene i regi av Sula sogelag

Sulalendingar fortel om gamle dagar.

Midt i 1980-åra tok Lions Club Langevåg initiativet til å gjere lydopptak av samtalar med eldre sulalendingar om livet før i tida. Lions-klubben har gitt Sula Sogelag løyve til å publisere desse opptaka. Helge Solevåg har digitalisert og redigert dei.

Siste videoer

Brursetet ved Eidsberget i Våler – 22. juni 1989

Denne filmen handler om Brursetet ved Eidsberget i Våler (Hedmark). Opptaket er gjort torsdag 22. juni 1989. Det er Arne Arnesen som intervjuer Mentz Eidsberg om historier knyttet til denne steinen som ble kalt «Brursetet». Steinen ligger ved den gamle finneveien like øst for Holtsjøen, ca 3 km før du kommer til Eidsberget. Sagnet forteller at det var et par fra Gravberget som hadde vært i Våler for å gifte seg. På tur tilbake fra Våler til Gravberget, satte de seg for å hvile. Bruden døde da på denne steinen – som i ettertid har fått navnet «Brursetet». På steinen er det flere inskripsjoner. Blant annet er årstallet 1879 skrevet inn. Like ved Brursetet på Finnevegen, renner en liten bekk som heter Flatåsbekken.
Dette er både lokalhistorie og kulturhistorie. God fornøyelse.

Hovedstadens gamle forsteder, 1953