Historier.no

Siste bilder

Narvik sjømannshjem

Motiv: Narvik sjømannshjem.
Utgiver: Mittet & Co. AS
Det er ikke kjent når bildet er tatt.
Bildet er hentet fra Nasjonalbiblioteket: https://www.nb.no
Varig lenke: https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digifoto_20170119_00140_NB_MIT_GNR_13226
Lisens: https://www.nb.no/lisens/publicdomain

Narvik – Beisfjordgubben

Motiv: Narvik – Beisfjordgubben.
Utgiver: Mittet & Co. AS
Det er ikke kjent når bildet er tatt.
Bildet er hentet fra Nasjonalbiblioteket: https://www.nb.no
Varig lenke: https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digifoto_20170503_00079_NB_MIT_KNR_02679
Lisens: https://www.nb.no/lisens/publicdomain

Siste historier

Skisse fra fortiden

Den siste bjørnejegeren – INTERVJU MED SEVERIN HELMO

Siste lydfiler

Intervju med Karl M. Moldvær (1904‒1992)

(www.historier.no har fått tillatelse til å legge ut dette intervjuet etter kommunikasjon med Terje Erstad i januar 2020)

Karl M. Moldvær (1904‒1992)

  • Fødd i Ulsteinvik
  • Skomakar
  • Intervju: Oskar Molvær 25.1.1985
  • Emne: skomakarlæra og handverket, sildefiske og drivgarnsfiske, skomakarverkstaden 1928‒1966, musikkliv/Langevåg mannskor, meir om skomakaryrket.

Om Sula sogelag

Skipingsmøtet for Sula sogelag vart halde på Devoldfabrikken 25. mars 1992, med møtestart klokka 18.53! (1853 var året då den første fabrikken til Devold kom i gang i Skaret i Ålesund.) Roar Tynes vart vald som første leiaren i laget. Han hadde då sete som leiar i interimstyret og vore ein sterk pådrivar for å få i gang eit sogelag i Sula.

Om intervjuene i regi av Sula sogelag

Sulalendingar fortel om gamle dagar.

Midt i 1980-åra tok Lions Club Langevåg initiativet til å gjere lydopptak av samtalar med eldre sulalendingar om livet før i tida. Lions-klubben har gitt Sula Sogelag løyve til å publisere desse opptaka. Helge Solevåg har digitalisert og redigert dei.

Intervju med Ole Wedde (1905‒2000) og Petra («Pella») Wedde (1909‒1997)

(www.historier.no har fått tillatelse til å legge ut dette intervjuet etter kommunikasjon med Terje Erstad i januar 2020)

Ole Wedde (1905‒2000) og Petra («Pella») Wedde (1909‒1997)

  • Ole: fiskar, bonde og sesongarbeidar på Vedde-fabrikken.
  • Petra arbeidde på Devold.
  • Intervju: Børre Vegsund, med Ole 12.10. og 31.10.1985, med begge 31.12.1990.
  • Emne 1985: om Vedde-gardane, kvernene på Vedde, Bigtons guanomølle, fiske og fangst, barking av garn, istaking og ishus, isskuter, kvalkokeriet og spinneriet på Vedde, skulegang, overtru og segner, kyrkjevegen frå Eikrem til Vedde, stadnamn, personar (fleire stader), fiske og fangst, stølar, taktekking/torvtak, leik og moro, utmark og stølar, gjeting, omgangsformer, huldrebryllaup, skillingsvise, historie om mat.
  • Emne 1990: nybrot i 1934, grov tomt til hus og løe, byggearbeidet, Pella om husbygging og arbeid på fabrikken, på skeiser og ski over Sætrevatnet, meir nybrot i 1940, den første kua, gris og hest, veg frå bruket til hovudvegen, meir om husbygging, åker og eng, treplanting, utmarka.

Dette intervjuet har Sula Frikyrkje fått laga. Vi møter to som i mange år la ned eit stort arbeid i Frikyrkja og som fortel frå livet sitt der:

Om Sula sogelag

Skipingsmøtet for Sula sogelag vart halde på Devoldfabrikken 25. mars 1992, med møtestart klokka 18.53! (1853 var året då den første fabrikken til Devold kom i gang i Skaret i Ålesund.) Roar Tynes vart vald som første leiaren i laget. Han hadde då sete som leiar i interimstyret og vore ein sterk pådrivar for å få i gang eit sogelag i Sula.

Om intervjuene i regi av Sula sogelag

Sulalendingar fortel om gamle dagar.

Midt i 1980-åra tok Lions Club Langevåg initiativet til å gjere lydopptak av samtalar med eldre sulalendingar om livet før i tida. Lions-klubben har gitt Sula Sogelag løyve til å publisere desse opptaka. Helge Solevåg har digitalisert og redigert dei.

Siste videoer

Andenes -1935

1986: Dagny Helen, Anders Lefdal og Fjordhestsenteret på Nordfjordeid