Historier.no

Siste bilder

Bondegård – Vang i Valdres

Bondegård – Vang i Valdres.
Fotograf: Anders Beer Wilse.
Bildet er trolig tatt i 1907.
Du kan kopiere, endre, spre, vise og fremføre dette verket, selv for kommersielle formål, uten å spørre om tillatelse.

Panoramabilde over Vang i Valdres

Panoramabilde over Vang i Valdres.
Fotograf: Anders Beer Wilse
Bildet er trolig tatt i 1902
Du kan kopiere, endre, spre, vise og fremføre dette verket, selv for kommersielle formål, uten å spørre om tillatelse.

Siste historier

Harde tider

Hallingdal Kjøpmannsforening

Siste lydfiler

Intervju med Karl M. Moldvær (1904‒1992)

(www.historier.no har fått tillatelse til å legge ut dette intervjuet etter kommunikasjon med Terje Erstad i januar 2020)

Karl M. Moldvær (1904‒1992)

  • Fødd i Ulsteinvik
  • Skomakar
  • Intervju: Oskar Molvær 25.1.1985
  • Emne: skomakarlæra og handverket, sildefiske og drivgarnsfiske, skomakarverkstaden 1928‒1966, musikkliv/Langevåg mannskor, meir om skomakaryrket.

Om Sula sogelag

Skipingsmøtet for Sula sogelag vart halde på Devoldfabrikken 25. mars 1992, med møtestart klokka 18.53! (1853 var året då den første fabrikken til Devold kom i gang i Skaret i Ålesund.) Roar Tynes vart vald som første leiaren i laget. Han hadde då sete som leiar i interimstyret og vore ein sterk pådrivar for å få i gang eit sogelag i Sula.

Om intervjuene i regi av Sula sogelag

Sulalendingar fortel om gamle dagar.

Midt i 1980-åra tok Lions Club Langevåg initiativet til å gjere lydopptak av samtalar med eldre sulalendingar om livet før i tida. Lions-klubben har gitt Sula Sogelag løyve til å publisere desse opptaka. Helge Solevåg har digitalisert og redigert dei.

Intervju med Ole Wedde (1905‒2000) og Petra («Pella») Wedde (1909‒1997)

(www.historier.no har fått tillatelse til å legge ut dette intervjuet etter kommunikasjon med Terje Erstad i januar 2020)

Ole Wedde (1905‒2000) og Petra («Pella») Wedde (1909‒1997)

  • Ole: fiskar, bonde og sesongarbeidar på Vedde-fabrikken.
  • Petra arbeidde på Devold.
  • Intervju: Børre Vegsund, med Ole 12.10. og 31.10.1985, med begge 31.12.1990.
  • Emne 1985: om Vedde-gardane, kvernene på Vedde, Bigtons guanomølle, fiske og fangst, barking av garn, istaking og ishus, isskuter, kvalkokeriet og spinneriet på Vedde, skulegang, overtru og segner, kyrkjevegen frå Eikrem til Vedde, stadnamn, personar (fleire stader), fiske og fangst, stølar, taktekking/torvtak, leik og moro, utmark og stølar, gjeting, omgangsformer, huldrebryllaup, skillingsvise, historie om mat.
  • Emne 1990: nybrot i 1934, grov tomt til hus og løe, byggearbeidet, Pella om husbygging og arbeid på fabrikken, på skeiser og ski over Sætrevatnet, meir nybrot i 1940, den første kua, gris og hest, veg frå bruket til hovudvegen, meir om husbygging, åker og eng, treplanting, utmarka.

Dette intervjuet har Sula Frikyrkje fått laga. Vi møter to som i mange år la ned eit stort arbeid i Frikyrkja og som fortel frå livet sitt der:

Om Sula sogelag

Skipingsmøtet for Sula sogelag vart halde på Devoldfabrikken 25. mars 1992, med møtestart klokka 18.53! (1853 var året då den første fabrikken til Devold kom i gang i Skaret i Ålesund.) Roar Tynes vart vald som første leiaren i laget. Han hadde då sete som leiar i interimstyret og vore ein sterk pådrivar for å få i gang eit sogelag i Sula.

Om intervjuene i regi av Sula sogelag

Sulalendingar fortel om gamle dagar.

Midt i 1980-åra tok Lions Club Langevåg initiativet til å gjere lydopptak av samtalar med eldre sulalendingar om livet før i tida. Lions-klubben har gitt Sula Sogelag løyve til å publisere desse opptaka. Helge Solevåg har digitalisert og redigert dei.

Siste videoer

Film fra 1950 årene

Erling Hekneby fra Stange var en iherdig amatørfotograf. Han kjøpte et 8 mm kamera fra USA han gjorde opptak av nærmiljøet sitt i 1950 årene. Slik som 17.mai feiring i Gata.

Tromsø (1930)