Skjelvik (Gårdsinformasjon)

Kilde: FRØYABOKA Av: Mauritz Fugelsøy UTGITT AV ARBEIDSNEMDA FOR FRØYABOKA 1955OSLO Hentet fra ”Digitalisert versjon av Frøyaboka – 2006) Klikk her for å lese ”Føreord 1” Klikk her for å lese ”Føreord 2” Klikk her for å lese ”Føreord 3” Skjelvik (Gårdsinformasjon) I matrikkelen for 1692 står Gunder som leilending på Skjelvik. Han var først […]

Skjønhals (Gårdsinformasjon)

Kilde: FRØYABOKA Av: Mauritz Fugelsøy UTGITT AV ARBEIDSNEMDA FOR FRØYABOKA 1955OSLO Hentet fra ”Digitalisert versjon av Frøyaboka – 2006) Klikk her for å lese ”Føreord 1” Klikk her for å lese ”Føreord 2” Klikk her for å lese ”Føreord 3” Skjønhals (Gårdsinformasjon) I fortegnelsen over erkebispestolens jordegods i 1446 er Skjønhals oppført som eggvær. Men […]

Hammeren (Gårdsinformasjon)

Kilde:FRØYABOKA Av: Mauritz FugelsøyUTGITT AV ARBEIDSNEMDA FOR FRØYABOKA 1955OSLO Hentet fra ”Digitalisert versjon av Frøyaboka – 2006)Klikk her for å lese ”Føreord 1”Klikk her for å lese ”Føreord 2”Klikk her for å lese ”Føreord 3” Hammeren (Gårdsinformasjon) Lars Enersen var leilending på Hammaren både før og etter at Riiber ble landherre. I folketellingen i 1664 […]

Gurvikdal (Gårdsinformasjon)

Kilde:FRØYABOKA Av: Mauritz FugelsøyUTGITT AV ARBEIDSNEMDA FOR FRØYABOKA 1955OSLO Hentet fra ”Digitalisert versjon av Frøyaboka – 2006)Klikk her for å lese ”Føreord 1”Klikk her for å lese ”Føreord 2”Klikk her for å lese ”Føreord 3” Gurvikdal (Gårdsinformasjon) I de eldste matriklene kalles denne gården Sørdalen. Senere er navnet Gurvikal kommet i bruk, således i folketellingen […]

Sterke Folk – Han Svein Skjeldås

Kilde Halldor O.Opedal Folk or gamal tid Folkeminne ifrå Hardanger III HARDANGER FOLKEMINNELAG 1974 Gjengis med spesialtillatelse av Hardanger Folkemuseum Sterke folk Han Svein Skjeldås Den eldste son hennar Anna, han Svein, hadde ervt styrken etter morfolket sitt. Han var tå det store og sterke Isberg-folket, syskenbarnet hans Store-Knut Det stod ei gamal stove upp-ned […]