Bilen kjem til Hemsedal

Internt referansenummer: 09.02.2022 – BOK Kilde: Gamle Hallingdal Hefte nr. 3 – 1985 Samlet inn av: Paul Breiehagen Redaktør: Sigbjørn Tormodsgard Hallingprent Forlag A.S 1985 https://www.hallingdolen.no/ Bilen kjem til Hemsedal Ingen veit vel kor tid den første bilen kom skranglande oppover Hallingdal, men det må ha våre rundt 1910. I «Flatenboka» om Hemsedal står det […]

Haugteken I Hemsedal

Internt referansenummer: 24.06.09 – AKilde:HALLINGDAL OG HALLINGENAv:Anders MehlumUtgjeve av Mehlums venerVILLVOLL SKRIVESTUGGU, RØYSE, RINGERIKE 1943Webergs Boktrykkeri A.s, Oslo(Klikk her for å lese Forordet, som omhandler Anders Mehlum (med bilder)) Haugteken i Hemsedal Ei gjente frå Hustad i Hemsedal hadde eit lausingbarn — ein liten gut. Ein haustdag gjekk ho og rispla lauv uppe i Hustadhagen […]

Presten I Hemsedal

Kilde Søgnir frå Hallingdal 3. utgåva Utgjevne av J. E. Nielsen Det Norske Samlaget Oslo 1968 Utgitt første gang i 1868 Presten i Hemsedal I Hemsedal va de kome ain ny prest, som alle myki gjedne vilde få hoyre, å dai sette te åt kyrkjunn, alle som kunna, te å ly'e på, både korlais han […]

Båtskyss

Internt referansenummer: 09.02.2022 – BOK Kilde: Gamle Hallingdal Hefte nr. 3 – 1985 Samlet inn av: Paul Breiehagen Redaktør: Sigbjørn Tormodsgard Hallingprent Forlag A.S 1985 https://www.hallingdolen.no/   Båtskyss Alt tidleg på 1800 begynte hallingane å reise over til Vestlandet for å handle fe. Nordland vart det kalla i daglegtale, difor Nordmannsslepa. Det var helst folk […]

Sykkelen kjem

Internt referansenummer: 09.02.2022 – BOK Kilde: Gamle Hallingdal Hefte nr. 3 – 1985 Samlet inn av: Paul Breiehagen Redaktør: Sigbjørn Tormodsgard Hallingprent Forlag A.S 1985 https://www.hallingdolen.no/ Sykkelen kjem Kor tid den første syklisten kom sjanglande oppover dalen står det ingenting om i bygdebøkene eller andre skriftlege dokument som har vore i våre hender. Men sykkelen […]

Turistskyss med gardsgamp

Internt referansenummer: 09.02.2022 – BOK Kilde: Gamle Hallingdal Hefte nr. 3 – 1985 Samlet inn av: Paul Breiehagen Redaktør: Sigbjørn Tormodsgard Hallingprent Forlag A.S 1985 https://www.hallingdolen.no/ Turistskyss med gardsgamp Når ein har i tankane turisttrafikken i Hemsedal i dag, med skiheisar og alpinanlegg, moderne og store turistbedrifter av alle slag, trafikken med alle svenskebussane og […]

Om Sverrestiens Beliggenhed Og Kong Sverres Tog Paa Voss I Aaret 1177

Internt referansenummer: 14.10.2013 – BOKKilde:Natur Folkeliv og Folketro paa Voss  og Vossestranden,Belyst ved Natur- og Folkelivsskildringer, Eventyr, Sagn Fortællinger o.s.v.fra ældre og nyere TidSamlet og utgivet af:Th. S. HaukenæsFjerde delVossHardanger.Udgiverens Forlag1887Klikk her for å lese mer om Thrond Sjursen HaukenæsKlikk her for å lese Forodet   Om Sverrestiens Beliggenhed og Kong Sverres Tog paa Voss […]

Kong Sverres Færd. Gjennem Vors

Internt referansenummer: 14.10.2013 – BOKKilde:Natur Folkeliv og Folketro paa Voss  og Vossestranden,Belyst ved Natur- og Folkelivsskildringer, Eventyr, Sagn Fortællinger o.s.v.fra ældre og nyere TidSamlet og utgivet af:Th. S. HaukenæsFjerde delVossHardanger.Udgiverens Forlag1887Klikk her for å lese mer om Thrond Sjursen HaukenæsKlikk her for å lese Forodet   Kong Sverres Færd. gjennem Vors (Efter Snorre: Kong Sverres […]

Dikter Og Prest Jørgen Moe

Internt referansenummer: 16.09.2009 – AKilde:Hallingdals Historie IIForfattet og Utgitt av:T. MyhreEget ForlagAnnen Bok, Trykt i 1930DRAMMEN FORLAGSTRYKKERIET 1930Klikk her for å lese ”Forfatterens biografi” som står i boken fra 1930 (Med bilde)Klikk her for å lese ”Fortale til annet bind” med sang om Krøderfjorden Dikter og prest Jørgen Moe Maleri av dikter og prest Jørgen […]

Krigsårene 1807-1814

Internt referansenummer: 16.09.2009 – A Kilde: Hallingdals Historie II Forfattet og Utgitt av: T. Myhre Eget Forlag Annen Bok, Trykt i 1930 DRAMMEN FORLAGSTRYKKERIET 1930 Dette er en artikkel som hovedsakelig inneholder informasjon fra Krødsherad, men da den også inneholder informasjon fra Sigdal, Flå og Nes har jeg valgt å også legge den inn under […]

Tolleiv Reso

Internt referansenummer: 24.06.09 – AKilde:HALLINGDAL OG HALLINGENAv:Anders MehlumUtgjeve av Mehlums venerVILLVOLL SKRIVESTUGGU, RØYSE, RINGERIKE 1943Webergs Boktrykkeri A.s, Oslo(Klikk her for å lese Forordet, som omhandler Anders Mehlum (med bilder)) Tolleiv Reso For ein 70 års tid sea var Reso ein gard i Nordbygden i Hemsedal, men so vart han lagd under garden Purkestad. Difor er […]