Til Den Veneste Gjenta I Hallingdal

Internt referansenummer: 24.06.09 – AKilde:HALLINGDAL OG HALLINGENAv:Anders MehlumUtgjeve av Mehlums venerVILLVOLL SKRIVESTUGGU, RØYSE, RINGERIKE 1943Webergs Boktrykkeri A.s, Oslo(Klikk her for å lese Forordet, som omhandler Anders Mehlum (med bilder)) Til den veneste gjenta i Hallingdal Henrik Wergeland har skrivi (på hallingmål) denne songen til den venaste gjenta i Hallingdal. Han er å finne i «Langeleiken» […]

Hallingdal Kjøpmannsforening

Internt referansenummer: 09.02.2022 – BOK Kilde: Gamle Hallingdal Hefte nr. 3 – 1985 Samlet inn av: Paul Breiehagen Redaktør: Sigbjørn Tormodsgard Hallingprent Forlag A.S 1985 https://www.hallingdolen.no/   Hallingdal Kjøpmannsforening I samband med 50 års jubileet til Hallingdal Kjøpmannsforening vart det gjeve ut eit festskrift med Knut Tveito, Ål, som redaktør. Her er det mange interessante […]

Amtsskolen i Nes 1904-05

Internt referansenummer: 09.02.2022 – BOK Kilde: Gamle Hallingdal Hefte nr. 3 – 1985 Samlet inn av: Paul Breiehagen Redaktør: Sigbjørn Tormodsgard Hallingprent Forlag A.S 1985 https://www.hallingdolen.no/   Amtsskolen i Nes 1904-05 Buskerud fekk amtsskole i 1875. Året etter vart den flyttbare amtsskolen for Numedal og Hallingdal sett i gang, men det første året i Sigdal. […]

Litt Om Samenes Saga I Bygda – Kant- Og Jonsson-folket

Internt referansenummer: 13.08.2011 – BOKKilde:Sagn og halvglømte navn.(Fortellinger om folk som satte farge på bygdemiljøet)Reidar BlokkeskarTegninger: Otto LieNidaros forlag 1983Utgitt i samarbeid med Meldal HistorielagISBN: 82-990804-2-8Klikk her for å lese ”Forordet” med bilde av forfatter Reidar Blokkeskar. Litt om samenes saga i bygda Kant- og Jonsson-folket Omkring århundreskiftet var det to samefamilier uti Trollheimen. Det […]

Bjørneskyttere I Krødsherad

Internt referansenummer: 16.09.2009 – AKilde:Hallingdals Historie IIForfattet og Utgitt av:T. MyhreEget ForlagAnnen Bok, Trykt i 1930DRAMMEN FORLAGSTRYKKERIET 1930Klikk her for å lese ”Forfatterens biografi” som står i boken fra 1930 (Med bilde)Klikk her for å lese ”Fortale til annet bind” med sang om Krøderfjorden Bjørneskyttere i Krødsherad En skutt bjørn. Ukjent fotograf. I de store […]

Gården Ringnes I Krødsherad

Internt referansenummer: 16.09.2009 – AKilde:Hallingdals Historie IIForfattet og Utgitt av:T. MyhreEget ForlagAnnen Bok, Trykt i 1930DRAMMEN FORLAGSTRYKKERIET 1930Klikk her for å lese ”Forfatterens biografi” som står i boken fra 1930 (Med bilde)Klikk her for å lese ”Fortale til annet bind” med sang om Krøderfjorden Gården Ringnes i Krødsherad Denne gård er beliggende i den øvre […]

Prestegårdene Olberg Og Bjertnes I Krødsherad

Internt referansenummer: 16.09.2009 – AKilde:Hallingdals Historie IIForfattet og Utgitt av:T. MyhreEget ForlagAnnen Bok, Trykt i 1930DRAMMEN FORLAGSTRYKKERIET 1930Klikk her for å lese ”Forfatterens biografi” som står i boken fra 1930 (Med bilde)Klikk her for å lese ”Fortale til annet bind” med sang om Krøderfjorden Prestegårdene Olberg og Bjertnes i Krødsherad Disse gårde er vel kjente […]

Ton I Nesgjeld

Internt referansenummer: 24.06.09 – AKilde:HALLINGDAL OG HALLINGENAv:Anders MehlumUtgjeve av Mehlums venerVILLVOLL SKRIVESTUGGU, RØYSE, RINGERIKE 1943Webergs Boktrykkeri A.s, Oslo(Klikk her for å lese Forordet, som omhandler Anders Mehlum (med bilder)) Ton i Nesgjeld På To’n i Nesgjeld sit ei gamal ætt. 10-11 ættledar — son etter far har site på garden etter kvarandre og alle har […]

Gjentone Som Var Ute I Teneste

Internt referansenummer: 24.06.09 – AKilde:HALLINGDAL OG HALLINGENAv:Anders MehlumUtgjeve av Mehlums venerVILLVOLL SKRIVESTUGGU, RØYSE, RINGERIKE 1943Webergs Boktrykkeri A.s, Oslo(Klikk her for å lese Forordet, som omhandler Anders Mehlum (med bilder)) Gjentone som var ute i teneste Det var ein gong ein mann som hadde tvo døttar. Den eldste skulde ut i tenest. Eit stykkje burt i […]

Tenestefølk

Internt referansenummer: 24.01.09 – A Kilde: FOLKEMINNE FRÅ MODUM NORSK FOLKEMINNELAGS SKRIFTER NR. 97 Av: Jakob Andreas Samuelsen Tilrettelagt av Kai Hunstadbråten Universitetsforlaget Oslo 1966 Klikk her for å lese kortfattet biografi om Jakob Andreas Samuelsen Tenestefølk NB! Bildet er kun et illustrasjonsbilde. Det var flere ærbesfølk på gårdane før i tida enn nå. Jenter […]

Imse Søgnir – Bukken I Neskyrkjunn

Kilde Søgnir frå Hallingdal 3. utgåva Utgjevne av J. E. Nielsen Det Norske Samlaget Oslo 1968 Utgitt første gang i 1868 Imse søgnir Bukken i Neskyrkjunn De hadde vore messe ain sundag i Neskyrkjunn, å klukkaren hadde vore haime att hjå se sjøl ait noko bil, då alt va tågjort i kyrkjunn. Då de vart […]

Um Jutlar å Bergatroll – Tenestguten åt Jutulle

Kilde Søgnir frå Hallingdal 3. utgåva Utgjevne av J. E. Nielsen Det Norske Samlaget Oslo 1968 Utgitt første gang i 1868 Um jutlar å bergatroll Tenestguten åt jutulle I fyriti'enn råkte de aigong, at ain skira gut sette se årstenest hjå ain jutull. De fyste orkefare dai då toko te å åbue på, va at […]

Bispemessa På Nes

Kilde Søgnir frå Hallingdal 3. utgåva Utgjevne av J. E. Nielsen Det Norske Samlaget Oslo 1968 Utgitt første gang i 1868 Bispemessa på Nes Ai gong fyr lang ti se'a va bispen på Nes fyr å sjå ette hjå preste, koss alt va gjort å fyrista'e, å då helt han me di sama messe i […]