Kilde
Stjørdalens krønike 1
Hans Olav Løkken
Historiefortelleren

1814 – Hornemann på Reppe

Fredrikke Hornemann var datter av Johan Thomas Hornemann og Sofie Amalie Collin. Hennes far fikk skjøte på Reppe gård etter enka etter Niles Krog Collin i juni 1783 for 3800 rdlr, slik at både hennes far og bestefar var eier av Reppe. Denne Fredrikke Hornemann som var født den 29.september i 1787 ble gift med sitt søskenbarn Kristian Hersleb Hornemann – som var Eidsvollsmann i 1814 fra Østre Risør. Når undertegnede i artikler i lokalpressen har relatert hele 10 personer med tilknytning Stjørdal – til begivenhetene på Eidsvoll i 1814, så har vi her en 11’te relasjon til Stjørdal – (snart kan vi vel i god trønderånd like godt relatere alle 112 eidsvollsmennene til Stjørdal – så er vi ferdig med det….)

Bror av Fredrikke, Henrik Hornemann ble neste eier av Reppe. Han var født 12.oktober i 1791. En vinterdag i 1814 giftet han seg med Maren Buck, datter til konsul Lorents Buck i Molde. Det fortelles om denne Henrik, at han som ung løytnant ble svært uenig med oberst Sejersted på Mæle gård. Det fortelles ikke om det var Johannes eller Fredrik Sejersted, som begge var eiere av Mæle. De var meget kjente offiserer, og Johannes var sågar delegat under det såkalte notabelmøte på Eidsvoll i 1814. Så relasjonene til Eidsvoll bare fortsetter. Denne uenigheten som oppstod mellom unge Hornemann og oberst Sejersted resulterte i at Sejersted utfordret Hornemann til duell.

Løytnant Hornemann kom til Mæle til fastsatt tid, til hest og i full rustning. Men på Mæle var det rolig, døra var stengt og Sejersted var ikke å se. Da Hornemann skjønte at Sejersted ikke ville møte han til kamp, ble han utrolig sint og holdt ”et slag for seg selv” ute på tunet. Til slutt stanset han hesten foran hovedinngangen til våningsbygget og gikk løs på døra med sin sabel. På hjemveien satte han på hesteryggen strake veien fra Mæle til Reppe over Stjørdalselva – et ikke lite vågalt foretak. Vanligvis brukte alle å komme seg over Stjørdalselva ved Sandfærhus. Løytnant Hornemann døde på Reppe den 20.mai i 1872 og er gravlagt på Lånke kirkegård – hvor familien hadde en familiegrav. Gravstedet er i dag ukjent.

Reppe forvinner ut av Hornemannslekta gjennom svigerdatter til ovennevnte Henrik. Hans sønn, Johan Thomas Hornemann, som overtok gården i april 1841 døde i juli 1872, og gården ble solgt på auksjon for Kr 26 000.- Skjøte ble overdratt til kjøperen, Ivar Ween fra Kvikne den 10.mars i 1878. Denne Ivar Ween var en barndomsvenn av Bjørnstjerne Bjørnson fra den tiden faren, Peder Bjørnson, var prest i Kvikne. Og det heter seg at Bjørnstjerne Bjørnson en gang var på besøk hos Ween på Reppe. Vi kan derfor ikke se bort i fra at Bjørnson har hentet inspirasjon fra Lånkebygda.  

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *