Kilde:
OSLO BYMUSEUM
FRA DETS SAMLINGER (VIII)

Tunis

tunis.jpg
T. Kielland-Torkildsen del. 24.april 1885. Størrelse 22,5 x 17 cm.

Fra 1874 hadde et privat Interessentskap, hvis ledende kraft var generalkonsul Peter Petersen, kjøpt bebyggelsen paa det bratte parti av Ruuseløkbakken, som kaldtes Tunis og Algier, alene undtatt hjørnegaarden til Drammensveien. Alle hus blev revet, planeringen tok til i 1883, basarene blev bygget, det gamle Tunis blev Victoria Terrasse, et for tiden høist elegant bygningskomplex, og i 1887 blev endelig Algier Kronprinsens gate.

Fra ”Røverstatene” med sine smaa tarvelige træhus som svalereder paa bakkekammene, fik Christiania med et slag sit første storstadspræg — takket være generalkonsul Peter Petersen. Nu, 1950, er Victoria Terrasse et forfaldent komplex.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *