Kilde:
KJÆRE GAMLE TRONDHJEM
Glimt fra byen vår i 30-årene
Esther Nordmark

Utgitt og trykt av
Rune Forlag (Erling Skjølberg)
Trondheim 1980
ISBN 82-523-0245-9

Historiene er gjengitt etter
pesialavtale med
Esther Nordmark

1930 – årene – Skøytebanen

-Vintern i Bymarka, sei’n kaill’n her i Huse’, deinn va fin, deinn! Einda vi itj hadd nånn te å prepparer løypan for oss me løypemaskina i deinn tia, næi.

Men by’n koinn no vær fin om vinter’n, deinn å. Fortsætt’n. Me’ skøyta å Skøyteban’n. Æ husse no at heilt fra æ va bare gutongen, va vi ne’på der å reinnt på skøyta. Kvær dag, næsten. Einda æ hadd bare pansera uten sko. Minnes’n, hainn.

Sa du bare pansera? Spør æ da. — Einn æ da? Æ som hadd bare hornskøyta! Som æ næsten itj fikk på mæ sjøl. Fikk itj te å stram remman orntlig. Heilldigvis så va de’ no ein sånn snill mainn som hoillt-te ne’på der, som hjalp mæ me å stramm remman sånn at tær’n min dovna bort, næsten. Men så va dæm no go å reinn me å, da ja, hornskøytan. Siden fikk æ no heilldigvis skruskøyta. Å så, da æ va 15 år, da arva æ hockeyskøyta me sko!

Ja, å æ fikk-mæ pansera me sko. Å da va æ no ne’på. Stadion næsten kvær kveill. Ja, æ husse at nånn vintra som va ækstra langvarig kaill, da bodd æ næsten ne’på der! Æ for dit ætter skoleti’, å for dit om kveill’n igjæn. Træna om ættermidda’n. Å træna å kika på småveitjan om kveill’n.

Æ husse da de’, æ å. Sei æ. Æ husse da væl kolles gutongan bestaindig sto å glana ætter småpian, ja.

Husse du de’, sei du? Da kika no væl du å, på oss?

Mått da væl de’. Repplissere æ. — Mått da væl sje om de’ va nånn som villa gi mæ los! Husse du de’ forræsten, kolles di reinnt roinnt å roinnt ytterbanen me’ skøytekalosjan i hainna. Runde ætter runde. Å vifta me dæm te oss sånn at vi sko ill ta tak i dæm å hæng på roinnt banen? — "Los". Tru om sånnt nåkka æksistere i dag?

Å næi. Sukke’n, hainn. — De’ e da væl for gammeldags, de’.

Du må da itj bli mollefonken for de’. Oppmuntre æ’n. Husse du forræsten, vi hoillt da på me "Tatt’n" å. Reinnt i vill fart hit og dit å jakta på kværainner, sånn at vi næsten itj hørt ka dæm spælt i høytaler’n eingang.

De’ visst vi da læll, de’. Bojarenes inntogsmarsj va de’ no hværtfaill.

Ja, åsså Mari, Mara, Mari — Maruskaka, eiller nåkka sånnt.

Å Live’ uten deg er intet verdt, Mari-Louise!

Va de’ itj Hvær gang månen går bort bak en sky å tru?

Ja, husse du di fine kaille måneskinnskveillan ne’på der? Spør’n me vemod i blikke’.

Kaillt va de’ no hværtfaill. Å næsten bestaindig va de’ ein innmari ækkel sno ne’på der. Nånn gang va æ næsten boinnspekt når æ komm-hjæm. Æ hadd Gangbrua å gå å, æ, me’ ælvesno’n roinnt øran.
Huff, at du hæle! Brukt dæm å sei te mæ når æ komm-hjæm. Men ein frys itj sånn når’n e ung. La dæm te, di voksnan.

Næi, vi glor itj de’. Heilldigvis. For vi koinn itj oinnvær ein eineste kveill ne’på Skøytebanen, samme kor kallt de’ va. Koinn itj oinnvær Skøytebanen, næi. Einten de’ no va forde’ at de’ va så artig å gå på skøyta, eiller om de’ va at vi møtt så mang ainner der. Omtreint på samme aildern. Omtreint 15-16 år.

Ja, tru ka de’ va som drog mæst?

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *