Internt referansenummer: 09.02.2022 – BOK
Kilde:
Gamle Hallingdal
Hefte nr. 3 – 1985
Samlet inn av: Paul Breiehagen
Redaktør: Sigbjørn Tormodsgard
Hallingprent Forlag A.S
1985
https://www.hallingdolen.no/

 

Amtsskolen i Nes 1904-05

Buskerud fekk amtsskole i 1875. Året etter vart den flyttbare amtsskolen for Numedal og Hallingdal sett i gang, men det første året i Sigdal. Til Nesbyen kom skolen i 1882/83. Tredje gongen den var på Nes var i 1904/05. I 1913 vart skolen lagt fast til Nesbyen, med Marcelius Haga som styrar. Skolen held til i 2. høgda i det gamle bankbygget. Det vart bygt ny skole i 1938 (der Nesbyen videregående skole held til no). 11940 vart amts(fylkes)skolen lagt ned, og det vart realskole i same bygget.

Biletet er frå kullet 1904-05.

Sitjande frå venstre: Nr. 1. Hallgrim Berg. 3. Arne Eidal. 5. Bernh. Bjørnsen.

Andre rekke frå venstre: Nr. 1. Halldis Arnesen. 3. Toran Buøen. 4. Hanna Tollefsgård. 5. Barbo Høva. 6. Tora Tollefsgård. 7. lærarinne Anne Mogstad. 8. lærarinne Signe Selmer.

Tredje rekke frå venstre: Nr. 2. Anne Høva. 4. Knut Svenkerud. 5. Ola Langslet. 7. Tollef Mathismoen. 9. Truls Tørrisplass. 11. Nils Viken. 12. Truls Tyribakken.

Fjerde rekke frå venstre: Nr. 5. styrar Munthe Kaas. 6. lærar Nyrønningen.

H.d. 4. august 1983

Amtskolen i Nes 1904-05. Fotograf ukjent.

Mer informasjon om heftet «Gamle Hallingdal»

Serien «Gamle Hallingdal» går no i Hallingdølen på sjuande året.

Både i 1983 og i 1984 gav me ut ein del av bileta med forkorta tekst i bokform. Og her er me med tredje utgåva.

Det er journalist Paul Breiehagen som har hovudansvaret for «Gamle Hallingdal» både i avisa og denne boka. På dette stoffområdet er Paul Breiehagen utan tvil «rett mann på rett stad». Få kjenner bygdesoga for Hallingdal betre enn han, i tillegg har han hatt bygdebøkene å stø seg til og ein del av stoffet har han fått fram gjennom samtaler med kjentfolk (til dei ymse bileta).

Det er vår von at me med desse hefta er med og reddar verdifull informasjon for ettertida.

Ål 20. oktober 1985.
Sigbjørn Tormodsgard

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *