Internt referansenummer: 16.09.2009 – A
Kilde:
Hallingdals Historie II
Forfattet og Utgitt av:
T. Myhre
Eget Forlag
Annen Bok, Trykt i 1930
DRAMMEN FORLAGSTRYKKERIET 1930
Klikk her for å lese ”Forfatterens biografi” som står i boken fra 1930 (Med bilde)
Klikk her for å lese ”Fortale til annet bind” med sang om Krøderfjorden

Administrasjon i Krødsherad

Denne bygd var et selvstendig herred i den hedenske tidsperiode og likedan i den katolske tid; men ved reformasjonens innførelse omkring år 1540, så blev Krødsherad tillagt Sigdal prestegjeld og siden vart anneks dertil. Således har denne bygd i det vesentligste både geistlig og rettslig vært administrert sammen med Sigdal, og siden formannskapsloven trådte i kraft i 1837 har der vært følgende ordførere:

1. Sogneprest Jens K. Stub, Sigdal, var ordfører i 12 år.
2. Gårdbr. Asle Hoffart, Sigdal, var i 2 år.
3. Gårdbr. Ole Rustand, Sigdal, 1 år.
4. Gårdbr. Torkild O. Bjøre, Krodsherad, 2 år.
5. Gårdbr. Halvor Golberg, Krødsherad, 3 år.
6. Gårdbr. Asle M. Strand, Sigdal, 5 år.
7. Gårdbr. Knut M. Strand, Sigdal, 2 år.
8. Gårdbr. Knut O. Haugan, Sigdal, 3 år.
9. Residerende kapellan Oluf A. Aabel, Krødsherad, 2 år.
10. Gårdbr. Per H. Bye, Sigdal, 10 år.
11. Doktor Gunnar Løvig, Krødsherad, 8 år.
12. Gårdbr. Kristian K. Næs, Sigdal, 9 år.
13. Gårdbr. Mads A. Strand, Sigdal, 1 år.
14. Gårdbr. Hans P. Bye, Sigdal, 3 år. —

Ifølge krav av folket i Krødsherad i 1890-årene, om oprettelse av eget herred og tinglag, som straks blev imøtekommet. Denne deling blev besluttet av Buskerud amtsting i 1896, og ved kongelig resolusjon av 10/3 1900 gjennemført; siden har Krodsherad vært eget herred og tinglag. Det første herredstyre der blev valgt høsten i 1898, som var 12 representanter, og de avviklet fellesskapet med Sigdal, og begynte selvstendig administrasjon for Krødsherad i 1900. Siden har der vært følgende ordførere:

1. Gårdbr. Truls A. Strand i årene 1899-1904.
2. Gårdbr. Ole A. Skinnes i årene 1905-1907.
3. Skolelærer Hans Vang i årene 1908-1922.
4. Gårdbr. Wilhelm W. Sorteberg i årene 1923-1928.
5. Gårdbr. Eivind Dybendal i årene 1929-1931.

Nu har Krødsherad vunnet igjen sin gamle rett hvad angår borgerlig og retslig administrasjon, men geistlig er det ennu sammen med Sigdal. I den nærmeste fremtid blir antagelig der oprettet et selvstendig presteembede. —

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *