Kilde:
OSLO BYMUSEUM
FRA DETS SAMLINGER (III)

Akersgaten

akersgaten_1869.jpg
Wilhelm von Hanno pixit 1869. Lysmaal 35,5 x 30,5 cm.

Vestsiden, fra Raadhusgaten til Carl Johans gate. Til høire sees tomten for den nedrevne (Prinsestal»; her opførtes Johanneskirken 1873-78 for 371 000 kr.

Hjørnet til venstre, Raadhusgaten 21, blev bygget like efter branden i 1686 av Torsten Simonsen som i 1653 hadde efterfulgt sin far Simon Torstensen i klokkerombudet og selv efterfulgtes av sin søn Simon Torstensen Hoff. I 1708 kjøpte overhofretsprokurator Hans Povlsen gaarden og under krigen, vinteren 1716, fik han den molestert av kanonerne paa Akershus, men reparerte.

De ovenfor liggende gaarder er alle yngre. Xarnapgaarden paa øverste hjørne, Akersgaten 17, opført 1696, blev i 1855 kjøpt av den velrenommerte skomakermester Hans Sigvardt Næss. Fra hans familie kom den i 1912 til uhrmaker Fredrik August Michelet, hvis firma fremdeles har sit sæte her.

Den hvite gaard i centrum er Akersgaten 35, hjørnet av Carl Johans gate, hvor Giinthers konditorifilial var fra 1883. 1 bakgrunden Trefoldighetskirken.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *