Internt referansenummer: 28.11.10 – A
Kilde:
MUSIKK-KORPSENE I NORGE
Under redaksjon av Einar M. Wie og Petro Erichsen
(Formann og forretningsfører i Norges Landsforbund av Gutte- og Amatørmusikk-korps)
SCALA FORLAG – OSLO 1956
Klikk her for å lese ”Forordet” i boka og for å se bilder av redaktørene.
Klikk her for å komme til Norges Musikkorps Forbund (NMF) sin nettside.

Alvøens Musikkforening, Alvøen pr. Bergen.

Alvens_Musikkforening
Fotograf ukjent.
Første rekke fra venstre: Harry Monsen, Karl Eliassen, Johs. Nilsen, dirigent E. Baresel, Johan Hansen, Erling Ask, Knut Hylderås.
Annen rekke fra venstre: Fridtjof Kristoffersen, Henry Sivertsen, Olaf Fjellheim, Gunnar Andersen, Herfinn Andersen, Helge Holland, Jan G. Nordtvedt, Reidar Andersen.
Tredje rekke fra venstre: Godtfred Sivertsen, Rolf Amundsen, Anton Olsen, Trygve de Fine, Karl Andersen, Sverre Olsen, Alfr. Nilsen.
Fjerde rekke fra venstre: Hjalmar Andersen, Kåre Monsen.

Det var i 1884 at grunnlaget for Alvøens Musikkforening ble lagt. Det var H. Hille, T. Herfordt, lærer Kirkebø, Thor og Andreas Amundsen som begynte med et blåseorkester.

De drev dette noen år for så i 1890 å begynne med en strykekvartett. Etter H. Hilles død ble arbeidet lagt ned.

Omkring år 1900 ble arbeidet tatt opp igjen, og i 1901 talte foreningen 13 mannlige og 3 kvinnelige medlemmer. Besetningen var fordelt mellom strykere og blåsere, og musikksersjant Isaksen, fra «brigademusikken» i Bergen, var instruktør. Foreningen ar¬rangerte konserter på stedet og tok ellers turer rundt i distriktet.

Etter en tid gikk foreningen igjen over til bare blåsere og deltok for første i Bergen 17. mai 1905.

Etter musikksersjant Isaksens død i 1913 gikk foreningen tilbake og ble etter hvert oppløst.

I 1920 tok Lars Slettebakken opp arbeidet igjen. Marthinnussen fra divisjonsmusikken i Bergen var instruktør noen år, og ble etterfulgt av fløytenist Muller i «Harmonien».

Alvøens Musikkforening var med da Hordaland Musikklag ble stiftet, og på dets første stevne i Rosendal. Var også med på stevnet i Haugesund 1937 og på landsstevnet i Oslo året etter.

I tiden fram til krigen fungerte F. Hofmann, fra «Harmonien», som instruktør. Han ble etterfulgt av H. Gloppen fra «divisjonen» i Bergen.

Det ble arrangert en del kirkekonserter, men arbeidet ble uregelmessig og til dels stoppet av krigen.

Etter krigen ble arbeidet tatt opp igjen, og fra 1945-48 fungerte B. Totland fra Lungegårdens Musikkorps som dirigent. Han ble etterfulgt av E. Baresel som virker framleis.

Av medlemmer som var med fra starten er det kun 2 tilbake, nemlig Alfred Nilsen og Hjalmar Andersen. Alfred Nilsen er dessuten foreningens visedirigent.

Foreningen har tradisjonelt spilt på høytidsdager i Alvøen, og dessuten som regel deltatt i Bergen 1. og 17. mai.

For tiden teller foreningen 22 aktive medlemmer. I februar 1954 ble Alvøens Guttemusikkorps startet.

I styret for Alvøens Musikkforening er for tiden: Tr. de Fine, Jan G. Nordtvedt, Karl Eliassen,
Gunnar Andersen og Knut Hylderås.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.