Kilde:
Fra AMERIKA til NORGE
Norsk utvandrerbrev 1838 – 1857
Utgitt ved Orm Øverland og Steinar Kjærheim
For Kjeldeskriftfondet
Solum Forlag
OSLO 1992
ISBN 82-560-0753-2

AMERIKABREV fra Nella Bjørnsen (1851)

Klikk her for å se et gammelt kart over hvor Ashippun ligger.

Fra Nella Bjørnsen (f. Gasmann)
Ashippun,
Dodge Co.
Wisconsin, 18. september 1851
Til Svigermoren i Heddal,
Notodden,
Telemark
September den 18 1851

Maleriet er kun et illustrasjonsbilde og er malt av Michelangelo Merisi da Caravaggio (1571-1610)

 

Kjære Moder
Det smærter mig meget at nedskrive disse Linjer til Eder. O om ieg ikke var nøt til at sige Dig arme Moder eders Søn Elev er Død. Min inderlig kjære Elev og ieg Levede Lykelige med hinanden i den Tid vi Levede sammen, men det var saa kort, for kort for mig, arme folatte Kone, og for vores stakels smaa Baren. Vi havde fire Baren horaf di 2 Yngste er Døde – den yngste blev fød en Maanet efter Elev var reist, han saa ikke sin Fader her, men ieg har det Haab at di er samlet i en anden Verden. Gud give mig kraft til at modstaa Sorgen, og til at op drage vores 2 smaa Guter saa vel og saa godt som ieg med min kjære Elev vilde. Vores elste Søn var 4 Aar og den anden 3 Aar da di blev Faderløse. Han var saa glad i sine Baren og i sit Hjem, han var saa god og saa snild o Gud om han havde maattet Leved med os. Hvor for skulde han ogsaa faaet den Tanken at reise. Gid han alderig havde reist fra os. leg kunde da havt den Trøst at ieg kunde Paset ham i has Sygdom. Men dere ved maaske ikke at han var reist til Californien. 2 af mine brødere og en af mine Svaagere og Elev reiste den 18de Marsi 1850 til Californien og paa veien da fik Elev di Naturlige Kopper og var syg i 18 dage og døde den 13 Juni og blev begravet ved Salt Lek. O om ieg enda havde hans Grav her men intet. Han reiste sund og Frisk fra mig og ieg fik aldrig see ham mere.

Torgon har været bra frisk hele tiden. Hun har vokset meget og blit stor og før. Hun er ikke hjeme nu eller havde hun skrevet Lit selv, men hun har bedet mig at skrive og at hilse Helge og Halvor og hendes Moder sige at hun Lever vele men Lengter undertiden da hun er blevet som en ene Fugel i Verden. Hun kommer af og til hjem til os og ieg skal være som Søster imod hende, og gjøre det saa hygelig forhende som ieg kan. Vi venter meget paa Brev fra Eder, og vi ønsker meget at faa brev fra eder under tiden og høre hvorledes dere Lyer. Lev vel og vær hilset paa det venligste fra / Torgon og Nelle Bjørensen.

 

 

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *