Internt referansenummer: 12.02.2011 – A
Kilde:
Ordførerne i Ålesund 1838-1948
Sunnmørspostens trykkeri 1957
Klikk her for å lese forordet
Klikk her for å komme til Sunnmørsposten


Anders Martin Nilsen Aarsæther

(Ordførerne i Ålesund)

Anders_Martin_Nilsen_Aarsther

Fotograf/Maler/Illustratør ukjent.

Anders Martin Nilsen Aarsæther, født 1. lesember 1872 i Ålesund, sønn av grosserer Nils Andreas Aarsæther og Martha Elisabeth Kiær.

Anders N. Aarsæther tok middelskoleeksamen i 1890. Senere fulgte flere års opphold i England, Tyskland og Frankrike i studieøyemed. I 1896 begynte han å arbeide i sin fars og onkels forretning, Brødrene Aarsæther, der han i 1907 ble kompanjong og ved grunnleggernes død innehaver av sammen med sin fetter, Anders A. Aarsæther. I 1917 ble firmaet omdannet til aksjeselskap med Anders N. Aarsæther som direksjonens formann. Som forretnings mann ytet han det fremrakende. Firmaet har lenge vært det ledende i landet som produsent av medisintran, siden begynnelsen av 1920-årene er eksport av klippfisk og stokkfisk dets annen hovedinteresse.

Særlig kjent ble Anders N. Aarsæther her hjemme for sin deltakelse i byens kommunale liv. I en menneskealder var han en av dens ledende menn, hvis navn var knyttet til de fleste større tiltak som byen var med på i hans tid. Han var lokalpatriot i ordets beste betydning, var like interessert hva enten det gjaldt kaianlegg, kommunikasjonsspørsmål, gateutbygging eller sosiale oppgaver, hans levende interesse for byens fremgang gjorde at han gikk like sterkt opp i alt. En hadde stor tillit til hans vurderingsevne og ubestikkelige saklighet, og hans ord hadde stor vekt.

På en periode nær var han medlem av bystyret fra 1902 til 1934, derav i flere ål også av for-mannskapet, dessuten medlem av en rekke kommunale og private styrer og direksjone.., bl. a. havnestyret, elektrisitetsverkets styre fra verkets opprettelse til sin død, Tafjord kraftselskaps styre, havnestyret m. v.

I en rekke år var han et fremskutt medlem av Aalesunds handelsforening, der han fra 1911 til 1913 var formann, og fra 1919 til 1928 medlem av Børs-og handelskomiteen. I årene 1923 til 1929 var han bestyrer av Norges Banks avdeling i Ålesund. —Fra 1925 var han fransk konsularagant i Ålesuni. Han var ridder av Dannebrog og av den svenske Nordstjerne Orden.

Også Staten visste å gjøre seg bruk av Anders N. Aarsæthers eminente evner som forretningsmann. Han var således medlem av den norske delegasjon for skandinavisk varebytte i 1917-1919 og medlem av utenrikskommisjonen i 1920. Ved en anledning fikk han også kallelse til Kongens råd som sjef for Handelsdepartementet, men avslo tilbudet.

Anders N. Aarsæther døde 10. august 1939. Han var gift med Gunvor Berli, datter av grosserer Børre Berli og Ellen Voldsdal, Ålesund.

Ordfører 1914-1915.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *