Internt referansenummer: 28.11.10 – A
Kilde:
MUSIKK-KORPSENE I NORGE
Under redaksjon av Einar M. Wie og Petro Erichsen
(Formann og forretningsfører i Norges Landsforbund av Gutte- og Amatørmusikk-korps)
SCALA FORLAG – OSLO 1956
Klikk her for å lese ”Forordet” i boka og for å se bilder av redaktørene.
Klikk her for å komme til Norges Musikkorps Forbund (NMF) sin nettside.

Arbeiderkorpset, Egersund.

Arbeiderkorpset-Egersund
Fotograf ukjent.
Førstre rekke fra venstre: M. Sørensen, T . Karlsen, J. Jørgensen, O. Skogen, T. Hansen, (dir.) R. Rasmussen, O. Karlsen, K. Aase, S. Sørensen,
Annen rekke fra venstre: 5. Larsen, Sv. Jørgensen, A. Thorsen., H. Iversen, Ø. Hetland, R. Skogen, H. A. Karlsen, D. Skogen, A. Wetteland.
Tredje rekke fra venstre: Al. Thorsen, B. Mong, J. Egeli, B. Michelsen, A. Andersen, L. Nygcird,.
Fjerde rekke fra venstre: H. Henriksen, K. A. Thorsen, L. Hansen, A. Abrahamsen, T. Wetteland, Osv. Svindland.

Arbeiderkorpset, Egersund ble stiftet 6. november 1931. Foranledningen til starten av korpset var behovet for musikalsk støtte ved arbeiderbevegelsens arrangementer. En komite fikk skaffet til veie en del instrumenter i tillegg til dem en hadde fra før. Komiteens medlemmer var: B. G. Wetteland, Jonas Slettebø og Jørgen Jørgensen. Disse fungerte også som foreningens første styre med Jørgen Jørgensen som formann.

Jonas Slettebø var korpsets første dirigent. Han utførte et grunnleggende arbeid. Sviktende helbred tvang ham etter noen års virke til å trekke seg tilbake. Etter hans død i 1940 ble Jørgen Jørgensen ny dirigent. Han førte korpset videre, og utførte et kjempearbeid med noteskriving i tillegg til alt det arbeid han måtte utføre som korpsets formann. Etter Jørgensen overtok korpsets nåværende dirigent, Trygve Hansen. Korpset har, under hans ledelse stadig gjort nye framskritt.

Noen år før krigen kjøpte korpset nye instrumenter. Det gikk med Arbeiderkorpset som med så mange andre foreninger under krigen: Tyskerne og N. S. stjal instrumenter og noter, og bare få instrumenter ble berget. I 1947 fikk korpset nye engelske instrumenter. I mai 1951 tok korpset sine nye uniformer i bruk — feltgrønne med beiser.

Korpset har hatt flere gilde turer, bl. a. til Sverige og Danmark, har deltatt på to landsstevner, 3 kretsstevner og flere lokale stevner. Ved flere av disse stevnene har dir., Trygve Hansen, dirigert fellesnummer. Han har også i flere år vært medlem av kretsforbundets musikkutvalg. Korpset er meget benyttet ved lokale arrangementer og særlig har Bakkebø nydt godt av korpsets assistanse.
Korpsets nåværende styre: J. Jørgensen, formann, Karl Thorsen, Hans Karlsen og Tønnes Wetteland. Medlemstallet er f. t. 32. Æresmedlem er B. G. Wetteland. Fra 1947-53 var Lauritz Nygård form. Han er f. t. viseform. i Rogaland Musikkforbund. Gjennom dette forb. er korpset medlem av Landsforbundet. Foreningen for Folkets Hus har i alle år stillet øvelseslokale gratis til disposisjon for korpset.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.