Internt referansenummer: 28.11.10 – A
Kilde:
MUSIKK-KORPSENE I NORGE
Under redaksjon av Einar M. Wie og Petro Erichsen
(Formann og forretningsfører i Norges Landsforbund av Gutte- og Amatørmusikk-korps)
SCALA FORLAG – OSLO 1956
Klikk her for å lese ”Forordet” i boka og for å se bilder av redaktørene.
Klikk her for å komme til Norges Musikkorps Forbund (NMF) sin nettside.

Arbeidernes Musikkorps, Namsos.

Arbeidernes_Musikkorps-Namsos
Fotograf ukjent.
Første rekke fra venstre: Magne Sylstad, Sigurd Brønmo, Marius Jansen, Karl Flyum, Harald Skille dir., Einar Strøm, Per Meek, Viktor Hansen og Per Lund.
Annen rekke fra venstre: Harald Molden, Ivar Kolår, Kdre Kaspersen, Bjarne Knudsen, Olav Tviberg, Steinar Svenning, Hans Olav Klevik, Ludvik Broteng, Karl Skage, og Arne Ledang.
Tredje rekke fra venstre: Magnar Ledang, Arve Molden, Harald FIdgensen, Kristian Johansen, Eugen Midtgard, Paul Berstad, Villy Vdgan, John Skage, Normann Flokik og Harald Grong.


Namsos Arbeiderungdomslag tok opp spørsmålet om å danne et musikkorps for arbeiderpartiet i Namsos. Namsos Arbeiderparti hadde en del musikkinstrumenter, og 7. april 1918 ble korpset stiftet, under navnet: Namsos Arbeiderpartis Hornmusikk-lag. Fra starten av var forutsetningen at bare medlemmer av Namsos Arbeiderparti kunne tas opp i korpset. Da det var vanskelig å rekruttere korpset på dette grunnlag, ble bestemmelsen om medlemsskap i partiet opphevet.

Korpsets første styre var: Gunvald Strømhylden, formann, Wilhelm Jacobsen og Konrad Lian.

Fra korpsets start, og fram til 1940, ble øvelsene holdt i Folkets Hus. Lokalet ble stilt til gratis disposisjon, mot at korpset spilte 1. mai, uten betaling. Fra en sped begynnelse var korpset, i 1940, blitt et godt og veltrimmet korps. Så ble det slutt i fem år. Ved bombingen av Namsos brente Folkets Hus, og hele notearkivet ble ødelagt. Først etter frigjøringen i 1945 kom korpset i gang igjen. Det hadde da ingen og en del instrumenter manglet også. Øvingslokale var det vanskelig å få, og øvelsene er derfor holdt i en brakke de siste årene.

Etter krigen har det vært betydelig framgang, og korpset har skiftet navn til: Arbeidernes Musikkorps, Namsos. I 1950 fikk korpset uniformer. Disse har gule distinksjoner, hvite luer og hvite bukser.

Korpset har nå 31 medlemmer, og instrumentene er ganske bra. I alle år har korpset deltatt i Namdal Musikkforbunds stevner, og har selv stått som arrangør for to av disse stevnene. Korpsets dirigenter har vært: Håkon Hansen, Erling Kvarving, Sverre Høyås, Adelsten Elnan, Ragnvald Hågensen og Harald Skilde, som nå er dirigent. Korpsets styre er: Eugen Midtgård, formann, Harald Molden, Einar Strøm, Willy Vågan og Harald Grong.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *