Internt referansenummer: 28.11.10 – A
Kilde:
MUSIKK-KORPSENE I NORGE
Under redaksjon av Einar M. Wie og Petro Erichsen
(Formann og forretningsfører i Norges Landsforbund av Gutte- og Amatørmusikk-korps)
SCALA FORLAG – OSLO 1956
Klikk her for å lese ”Forordet” i boka og for å se bilder av redaktørene.
Klikk her for å komme til Norges Musikkorps Forbund (NMF) sin nettside.

Arendal byorkester, Arendal

Arendal_Byorkester
Fotograf ukjent.
Foran i midten: Dirigent: Lorang Hoel.
Rekken i midten: Althorn: fra venstre: Arm Michelsen, Anders Bjørnsen (æresmedlem), Arne Aanonsen, Rolf Guttormsen.
Innerste ring fra venstre: Klarinetter: Halfdan Kjølsrud, Thorleif Kjølsrud, Arne Johansen, Helmer Olsen. Tenorer: Rolf Christensen, Rolf Gustavsen, Thjøstolv Nordmanvik, Gustav Nordstrøm, Finn Johnassen, Magne Olsen, Finn Jorkjen, Kjell Rasmussen (lengst til høyre bakerst). Foran ham, trompeter: Kenneth Henriksen, Jack Johansen, Christ. Christensen. Ytterste ring fra venstre: Saxofoner: Håkon Hegland, Eivind Næset, William Jørgensen, Ragnvald Kjølsrud, fløyte: Sverre Olsen, basser: Einar Slotta, Nicolay Olsen, Bjarne Kjølsrud, trommer: Gustav Johansen, Rolf Sofie.
Ytterste ring til høyre, bakfra: kornetter: Kåre Larsen, Kjell Høgenes, Christen Taraldsen, og forrest Willy Mathiesen.

Arendal byorkester ble stiftet 6. april 1884 under navnet «Turnernes Musikkforening». I 1909 skiftet korpset navn til «Bymusikken», som ble oppløst i 1914. I 1918 ble det tatt opp igjen, og denne gang under navnet «Arendal Janitcharorkester». Den 7. desember 1929 ble det igjen foretatt navneendring, og nå ble det «Arendal Byorkester» som siden er blitt beholdt.

Der foreligger ingen protokoller fra den første tiden. Orkesterets første dirgient var herr Vang, så fulgte C. O. Bye, og i 1886 overtok organist A. Th. Olsen, som virket som dirigent fram til 1922. Senere dirigenter var: G. M. Scharff 1922-1940, Karl Rosen 1943-1948, organist G. Somdalen 1948-1952, Lorang Hoel 1952-54. Nåværende dirigent er Ingolf Brudvik.

Organist Olsen som var dirigent under de fleste navneendringene hevdet bestemt at det er et og samme korps, og at endringene kun var av rent ytre karakter.

Korpsets øvelser har regelmessig vært 1 gang i uken, og ble holdt på skoler og foreningslokaler helt fram til 1949. Korpset fikk da kjøpt et gammelt lokale, som ble ombygget til «Musikkens Hus». Arendal Byorkester har her gjort et stort løft for byens musikkliv, da lokalet også utleies og nyttes flittig av andre orkestre.

I 1946 fikk korpset sin nåværende uniform, mørk blå med lyseblå striper. De fleste instrumentene er nye etter krigen.

For bevilgning fra Arendal Kommune er korpset forpliktet til å holde 9 konserter i året. Disse blir holdt i musikkpaviljongen, som også er bygget av Arendal Byorkestre. Paviljongen ble senere overlatt kommunen, som sørger for vedlikeholdet.

Arendal Byorkester står tilsluttet Telefylkets Musikkforbund. Korpset teller nå 35 mann, og formann er William Jørgensen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *