Internt referansenummer: 28.11.10 – A
Kilde:
MUSIKK-KORPSENE I NORGE
Under redaksjon av Einar M. Wie og Petro Erichsen
(Formann og forretningsfører i Norges Landsforbund av Gutte- og Amatørmusikk-korps)
SCALA FORLAG – OSLO 1956
Klikk her for å lese ”Forordet” i boka og for å se bilder av redaktørene.
Klikk her for å komme til Norges Musikkorps Forbund (NMF) sin nettside.

Arendal Ungdomsmusikkorps, Arendal.

Arendal_Ungdomsmusikkorps-Arendal
Fotograf ukjent.
Første rekke fra venstre: K. W. Johansson, Arild Larsen, Einar Christensen, Velle Larsen, Arne Andresen, Willy Braatlund, Erling Johansen,
Annen rekke fra venstre: Kåre Nilsen, Ivar Soli.
Tredje rekke fra venstre: Egil Hoskuldsen, Jan Josephsen, Willy Andersen, Arne Syvertsen, Øivind Simonsen, Svein Jonsen, Frank Nilsen, Oddvar Duus, Meidel Mortensen, Kjell Borgen, Tellet’ Trommestad, Egil Mortensen, Øivind. Olsen, Alfred Lidngren, Ivar H. Jonsen, Leif Nilsen, Leif Johansen, Ottar Kiberg, Erling Larsen, Tore Kjell Gauslå, Gunnar Olsen, Th.
Thorstensen, Dirigent Jens M. Scharff

Arendal Ungdomsmusikkorps, Arendal ble stiftet 31. oktober 1922, av musikkinstruktør G. Scharff. Instrumenter til 16 mann ble kjøpt på kreditt, for kr. 2 000,—. Medlemmene var meget interesserte, og øvelsene gikk med liv og lyst. Allerede sommeren 1923 kunne korpset delta på landsstevnet i Horten.

Den første formann var Hans I. Ellefsen. Med sitt pågangsmot klarte han, sammen med de øvrige styre¬medlemmer, Johan Eivindsen, Harald Knarvik og Halfdan Larsen, å gjøre korpset gjeldfritt i løpet av et år.

Korpsets første dirigent virket til 1940. I disse 18 årene drev han korpset stadig framover. I 1941 overtok hans sønn, Jens M. Scharff, instruktørarbeidet.

En vanskelig oppgave har det vært å skaffe midler nok til korpsets drift. Fra 1945 har korpset hatt en årlig kommunal stønad på kr. 2 750,—. Korpset har god, økonomisk støtte av sin dameforening. Dessuten har korpset spilt inn ganske pene beløp år om annet, og har på denne måte skaffet til veie helt ny instrumentbesetning, og uniformer til 45 medlemmer.

Korpset holder 6 kommunekonserter for året. Siden starten har korpset deltatt i en rekke kretsstevner, og på samtlige landsstevner, og har i forbindelse med disse foretatt en rekke konsertturneer. Korpset har selv arrangert to landsstevner, i 1926 og 1946. I 1947 foretok korpset sin første utenlandstur. Turen gikk gjennom Danmark og Sverige, med vellykte konserter i vennskapsbyen Silkeborg, Århus, København og Gøteborg. Den annen utenlandsturneen ble foretatt i august 1954. Denne gangen gikk turen til Kerkrade i Holland, hvor Wereldmuciekconcours ble holdt. Korpset fikk første pris for konsertmusikk og annen pris i marsj konkurransen. På turen fikk korpset ta del i H. M. Kong Haakon’s besøk i Sjømannskirken, Rotterdam.

Korpset har hatt flere innflytelsesrike medlemmer, og tre av disse: G. M. Scharff, Hans I. Ellefsen og Ivar H. Jonssen, er tildelt «Sølvtrompeten». Korpset har nå 45 medlemmer og elever. Oddvar Duus er styrets formann.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *