Internt referansenummer: 28.11.10 – A
Kilde:
MUSIKK-KORPSENE I NORGE
Under redaksjon av Einar M. Wie og Petro Erichsen
(Formann og forretningsfører i Norges Landsforbund av Gutte- og Amatørmusikk-korps)
SCALA FORLAG – OSLO 1956
Klikk her for å lese ”Forordet” i boka og for å se bilder av redaktørene.
Klikk her for å komme til Norges Musikkorps Forbund (NMF) sin nettside.

Askim Ungdomskorps, Askim.

Askim_Ungdomskorps-Askim

Fotograf ukjent.
Fersk rekke fra venstre: Oddvar Johannessen, Robert Fjeldaas, Arne Wang, All Halvorsen, Alf Lien, Heljar Rognerud, Øivind Lunde, Knut Kirkerud og Per Fjeldaas.
Annen rekke fra venstre: Thor Nygaard, Kjell Teigen, Gunnar Lilleng, Kjell Sundby, Frank Søymer, Gunnar Westby, Lars Kåre Gundersen, Terje Sundby og Kjell Frøhoel.
Tredje rekke fra venstre: Arne Hautomt, Kjell Kristiansen, Johnny Huuse, Hans Berg, Johan Linds tad, Iver Hvidsten og Age Dahl.
Fjerde rekke fra venstre: Bjørn Teigen, Håkon Borger, Henry Hansen og Arthur Frogner.

Askim Ungdomskorps, Askim bel stiftet 14. september 1945. Tanken om et ungdomskorps kom opp i forbindelse med frigjøringa, da de gutter som var medlemmer av stedets guttemusikkorps nå var for gamle til å være med i dette korpset.

Styret i Askim Guttemusikkorps innbød da til dannelse av et ungdomskorps i Askim. Ildsjelene i starten var herrene Halvor Dahl og Olaf Skjolden m. fl. Starten lyktes ved at en kom over et lager av nye instrumenter til full besetning for 30 mann. En del interesserte kvinner og menn på stedet stilte seg som garantister og det ble opptatt et banklån til betaling av instrumentene. I 1947 fikk korpset uniformer: blå luer og jakker med grå benklær, som i 1954 ble supplert med gabardin-benklær av noe lysere farge. Midlene til disse ble vesentlig skaffet til veie av korpsets dameklubb.

Korpsets første styre var:
Jørgen Buer, formann, Guttorm Andersen, Anders Østby, Iver Hvitsten, Halvor Dahl og Arne Haugtomt.

Den første dirigent var Johannes Berg til ut sesongen 1951. Willy Mittelbach 1951/52, hvoretter den nåværende dirigent Asbjørn Navestad har fungert.

Takket være de respektive styrers pågangsmot, og den gode støtte fra korpsets dameklubb og passive medlemmer, er korpset praktisk talt gjeldfritt. Til driften for øvrig har en støtte fra Askim kommune, ASS Askim Gummivarefabrikk, stedets banker og andre bedrifter og næringsdrivende, samt privatpersoner.

Medlemsantallet har variert fra 22 til 36 aktive blåsere.

Korpset , har, fra starten av, vært medlem av Landsforbundet og Østfold krets. Korpset har deltatt i landsstevnene i Bergen (1948) og Oslo (1951) og alle kretsstevner, samt i 1954 i Nordiska Musikstemman i Stockholm. Hvert år holder korpset konserter i Askim og omliggende bygder, og engasjeres i alle opptog og liknende. Dessuten i Bondetoget i Oslo 1953.

Korpsets nåværende styre er:
Sigurd Nygaard, formann, Halvor Dahl, Iver Hvitsten, Kjell Frøhol, Oddvar Johannessen og Thoralf Hoff.

Korpsets nåværende nestformann har i de siste. 8 år fungert som nestformann i styret for Østfold krets.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *