Internt referansenummer: 30.10.2014 – Mail
Kilde:
Gunnar E. Kristiansen

 

Avholdsmann med røtter i Frosta

Av Gunnar E. Kristiansen

Thronæs I  Thv  815x1024

Ivar Thorvald Thronæs (født 8. juli 1871 i Trondheim, død samme sted 3. oktober 1836), var en sersjant som ble bokholder, og endte opp som bestyrer ved folkeregisteret i Trondheim. Hans store interesser ble litteratur og historie, som han til stor glede for sine avholdskamerater i Det Norske Totalavholdsselskaps lokalavdeling; Nidaros Avholdslag og i andre fora lot dem få del i gjennom sine foredrag og historier. Han ble og en skattet organisasjonsmann innen avholdsrørslas mange andre organer i Trondheim samt i Bestillingsmennenes forening.

Oppvekst

Ivar Thorvald Thronæs ble født av foreldre overkonstabel Iver Johannessen Thronæs (født i Aasen sogn i Frosta 13. januar 1846) og hustru Thorine Pedersdatter Halstad (født i Malvik 1841), som ble viet i Strinda den 9. mai 1871. Ivar ble døpt i heimen i Kongens Gade den 30. juli 1871 av pastor Frost.

Alt tyder på at Ivars mor døde innen han var halvannet år gammel – enten i 1871 eller 1872, men verken dødssted eller dødsdato er funnet.

Den 21. desember 1872 føder Cecilie Holme et barn hvis far var artillerisersjant og enkemann Iver Thronæs`, dette barnet var dødfødt.

Det neste vi finner er at faren ble gift 27. mai 1875 med jomfru Lovise Dahl (født 25. april 1835 i Trondheim). Ministerialboka hvor dette står opplyser at faren da var artillerisersjant og enkemann, hvilket gir oss at Ivars mor har dødd en gang mellom 1871 og 1875.

Neste funn; folketellingen for Trondheim i 1875 forteller at far Iver Johanesen Thronæs og hustru Louvise Johannesdatter Thronæs er «logerende» i Gaubekveita 6. Og etter som de ikke har noen barn med seg i den boligen kan det tyde på at Ivar Thorvald Thronæs har vært «bortsatt» hos slektninger eller andre som tok seg av ham. Og dette bekreftes da også av folketellinga 1875 for Frosta (gården Mostad vestre) som forteller oss at Ivar da var hos sine besteforeldre, gårdbruker og lensmann Johannes Thrones og hustru Beret A., begge født 1815 i henholdsvis Frosta og Skogn.

Men i folketellinga for Trondheim 1885 finner vi at den 14 år gamle Ivar bor sammen med far og stemor i Søndre gate 22 A.

Han ble konfirmert med karakteren Meget God i Vår Frue kirke 2. oktober 1887. Ministerialboken forteller ellers at han da bodde i Øvre Bakland 7.

I øvrige kilder opplyses det imidlertid at han tok middelskolen før han gikk ut i yrkeslivet. Mer enn dette har det imidlertid ikke lyktes å finne ut verken om hans bakgrunn gjennom oppveksten, eller hva som siden skjedde med faren og hans nye kone.

Familie

I følge kirkeboka for Frosta ble Ivar gift den 22. november 1899 med Anne Marie Olausdtr. Hernessve, født på Hernessve i 1877, og ved folketellingen for Trondheim i 1900 bodde de i Singsakerbakken nr. 30. Kirkeboka forteller enn dog at hun var født 7. mars 1877. Det at han fant kona si på Frosta var kanskje ikke så merkelig, idet han jo vokste opp hos besteforeldrene sine der.

Men Ivar og Annas førstefødte; Torbjørn Olav, født 19. mai 1909 døde den 3. mars 1910. Dette i følge digitalarkivets liste over dødsfall i Trondheim mellom 1908-1930 og Arkivverkets lister over Dødsfall i Trondheim i 1910.

Ved den kommunale folketellingen for Trondheim i 1925 bodde familien i Eidsvoldsgt 25 på Bakklandet. Da hadde det vært en vesentlig familieforøkelse med Ivar Johannes (født 10. februar 1901, død 28. juli 1980), Solveig Charlotte (født 5. november 1906, død 1930), Torbjørg Othilie (født 10. november 1911), Birger Tormod (født 18. august 1915, død 22. mars 1994), Arne Olaus (født 20. mars 1917, død 30. oktober) og Dagrunn Marianne (født 15. juni 1919).

Yrkeskarriere

Etter endt middelskoleeksamen tok han Artilleriets underoffisersskole hvor han skal ha fått en fin eksamen, og senere var han en tid lønnet underoffiser.

26 år gammel ble han ansatt ved stadsingeniørens kontor som bokholder og materialforvalter, deretter var han på ligningskontoret til han ble sjef for rasjoneringskontoret i 1914. Da folkeregistret ble opprettet fikk han i oppdrag å organisere dette og ble dettes bestyrer.

I adressekalenderen fra 1914 og 1922 fra Trondheim finner vi at han var formann for Bestillingsmennenes Forening i 1914, mens han i 1922 var dens nestformann.

Avholdsmannen

Thronæs ble medlem av Nidaros Avholdslag 1. oktober 1897. Her la han ned et betydelig arbeid, blant annet som mangeårig medlem av styret og dets formann i 2 år. Han ble tidlig lagets husdikter der hans sterke litterære interesser samt hans gode og mangesidige kunnskaper i historie gjorde ham til en skattet foredragsholder og oppleser.

Sin formannsperiode avtjente Ivar Thronæs i 1914 og 1915. Men han var – selvsagt – også både formann i et år og en av de første redaktørene i lagsavisa til Ungdomslaget Andvake. Og sannelig finner vi ham også blant styremedlemmene i Barnelaget Unge Nidaros – her var han en av «aktivistene helt inn i 1930-åra. Året 1931 ble det til at fru Jacobsen, Anton Røske og Thronæs arbeidet alene med barna. Dette var mennesker som brydde seg.

Et litt trist, men anskueliggjørende eksempel på hans vidd kom meget tydelig for dagen da Nidaros Avholdslag sitt hus i Kongens gate 24 skulle overdras nye eiere sommeren 1917. Lagets siste møte i eget hus ble holdt 29. mai 1917 og ble avsluttet med en epilog forfattet og opplest av I. Thv. Thronæs, som han alltid titulerte seg selv.

Men for all del; da laget feiret sin 30-årsdag i 1924 var det 130 feststemte mennesker til stede som fikk gleden av I. Thv.`s prolog.

Arv

Ivar Thorvald Thronæs må kunne betegnes som en raus person som ga mye av seg selv, både i, blant og til avholdsrørsla: Da Birger var medlem av Barnelaget Unge Nidaros fant vi ham som en av de som underholdt på møtene og i 1933 ble han også innvalgt i barnelagets styre, og i 1934 ble sannelig den ett år yngre broren Arne med i samme styre. Arne ble også med i barnelagsstyret i 1939. Dessuten ble både Birger og Arne i sin tid valgt som formann i Ungdomslaget Andvake.

Kilder

*Aspaas, Jens: Nidaros Avholdslag 50 år: 1894 24/2 1944, Trondheim U.Å. (1944)

*http://digitalarkivet.arkivverket.no/kb/kf/person/pk00000000455618 Ministerialbok for Namsos prestegjeld 1837-1865 (1703Q).

*http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01038336001906 Folketelling 1865 for 1718P Leksvik prestegjeld.

*http://digitalarkivet.arkivverket.no/kb/vi/person/pv00000000763118 Klokkerbok for Strinda prestegjeld, Lade sokn 1860-1877 (1660P).

*http://digitalarkivet.arkivverket.no/kb/vi/person/pv00000000763119 Klokkerbok for Strinda prestegjeld, Lade sokn 1860-1877 (1660P).

*http://digitalarkivet.arkivverket.no/kb/df/person/pq00000000000888 Ministerialbok for Trondheim prestegjeld, Vår Frue kirke sokn 1860-1872 (1601M5).

*http://digitalarkivet.arkivverket.no/kb/dp/person/pd00000000326218 Ministerialbok for Trondheim prestegjeld, Vår Frue kirke sokn 1860-1872 (1601M5).

*http://digitalarkivet.arkivverket.no/kb/vi/person/pv00000000956607 Ministerialbok for Trondheim prestegjeld, Domkirken sokn 1866-1877 (1601M2).

*http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01052359002102 Folketelling 1875 for 1601 Trondheim kjøpstad.

*Folketellinga 1875 for Frosta (Mostad Væstre). Utlånt av Frosta Historielag

* http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01053300014362 Folketelling 1885 for 1601 Trondheim kjøpstad.

* http://digitalarkivet.arkivverket.no/kb/kf/person/pk00000000307872 Ministerialbok for Trondheim prestegjeld, Vår Frue kirke sokn 1880-1901 (1601M5).

*http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01037426019964 Folketelling 1900 for 1601 Trondheim kjøpstad.

*http://gda.arkivverket.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=4&filnamn=sk16011908&gardpostnr=375&merk=375#ovre Dødsfall i Trondheim 1908-1930 (med lakuner)

*http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=3751&idx_id=3751&uid=ny&idx_side=-425 Dødsfall i Trondheim 1910.

*http://digitalarkivet.arkivverket.no/ft/person/pf01063300010211 Kommunal folketelling 1925 for 1601 Trondheim kjøpstad.

*http://www.disnorge.no/gravminner/korrigering.php?id=1040111 Dis Norge, Solveig Charlotte Thronæs.

*http://www.disnorge.no/gravminner/global1.php Dis Norge Ivar Johannes Thronæs.

*http://www.disnorge.no/gravminner/bilde.php?id=1040109 Dis Norge Arne Olaus Thronæs.

* http://www.disnorge.no/gravminner/korrigering.php?id=1022173 Dis Norge Birger Tormod Thronæs.

*www.tfb.no/db/adresseboktrondheim/1914/3_5_20040705_113442.pdf Adressebok Trondheim 1914.

*http://www.tfb.no/db/adresseboktrondheim/1922/3_7_20090416_091934.pdf Adressebok Trondheim 1922.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.