Internt referansenummer: 30.10.2014 – Mail
Kilde:
Gunnar E. Kristiansen

 

Avholdsmannen Ivar Mediås

Av

Gunnar E. Kristiansen

41 lærer Ivar Mediås

Ivar Mediås.

Ivar Mediås (født 18. august 1901 i Snåsa, død 11. juli 1971 i Steinkjer) var lærer i Snåsa. I 1968, som pensjonist, flyttet han til Steinkjer. Mediås var sønn av smed Ole I. Mediaas og Jensine.

Sammen med kona Oddlaug født Tyldum fikk Ivar Mediås tre barn: Odd Asbjørn Mediås født 11. februar 1930 – gift med Aud. Aud Mediås født 02. mars 1934, gift med Leif Aalberg i Malm. Per Joar Mediås, født 10. juni 1944, gift med Elisabeth Aune, bosatt i Hunndalen ved Gjøvik.

Innhold [skjul]

1 Yrker

2 Verv

3 Bibliografi

4 Kilder

Yrker [rediger]

Etter eksamen ved Levanger lærerskole 1923 tiltrådte han samme året ved Gifstad og Imsdal skolekretser hvor han var tilsatt til 1946, med unntak av et par perioder under krigen, først under lærerstriden i 1942 og først på siste krigsåret da han var i tysk varetekt. I 1946 søkte han og fikk lærerposten på Jørstad skole. Her ble han til han overtok skolestyrerstillingen ved Breide skole i 1966, hvor han ble til han gikk av i 1968. Et yrke var åpenbart ikke nok for den sosialt og politisk orienterte skolemesteren. Da Nord-Trøndelag distrikt av Det Norske Totalavholdsselskap si avis Inn-Trøndelag Tidend måtte skifte redaktør ble dette Mediås sin oppgave sammen med Johan By. De overtok fra avis nr 3 i 1946. Denne avisa gikk fram til desember 1947. Fra desember 1950 til mars 1951 gikk samme organ under navnet Nord-Trøndelag tidend med de samme redaktørene.

 

Verv

Mediås representerte Venstre i kommunestyret i Snåsa kommune fra midt i 1930-åra og i flere år etter 2. verdenskrig. Han satt (selvsagt) også i skolestyret der han også var formann gjennom flere perioder. Det var også han som gjennom mange år redigerte spalten «Ungskogen» i menighetsbladet Sol-Sang. I tillegg var han speiderleder for Snåsa 2, medlem og leder for det frilynte ungdomslaget Vårvon, formann i styret for Vårvon si folkeboksamling, formann i kommunens turistforening, mangeårig leder i styret for Breide Samvirkelag og Breide samfunnshus. Han var sterkt engasjert i avholdssaken, og hadde flere verv i Inntrøndelag krets av DNT.

 

Bibliograf

Breide samvirkelag 25 år : 1919-1944. (Jubileumsberetning) 41 s. ill. Steinkjer 1944

Brandforsikringsforeningen «Samhold» 50 år : 1898-1948. (Jubileumsberetning) 53 s. ill Sammen med Gerhard. O. Jørstad. Steinkjer 1948.

Norges bebyggelse, Fiskaa, Haakon Mathias og Haakon FalckMyckland (red) Herredsbindet for Nord-Trøndelag : Midtre del. Om Snåsa kommune s 489 – 505 Bergen 1958

Snåsa brannkasse : 100 år. (Jubileumsberetning) 21 + upg. s. Steinkjer 1960

Breide samvirkelag 50 år : 1919-1969. 28 s. ill (Jubileumsberetning) Steinkjer 1970?

Innsamlet store mengder Snåsadialekt, ved å intervjue eldre snåsninger. Dette befinner seg både på Snåsa museum og Institutt for nordistikk og litteraturvitenskap (Nordisk institutt) ved NTNU i Trondheim.

 

Kilder

Espeland, Arne: Norske skolefolk (første utgave), Stavanger 1934.

Steinkjerleksikonet: Mediås, Ivar

Samtale med familien oktober/november 2009

Høegh, T.A.: Norske aviser 1763-1969, Oslo 1973

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *