Internt referansenummer: 30.10.2014 – Mail
Kilde:
Gunnar E. Kristiansen

 

 

Avholdsmannen Martin D. Mork

Av

Gunnar E. Kristiansen

 Martin D  Mork

Martin D. Mork (født i 1849 – død i Oslo i mai 1935) virket som sersjant i Trondheim etter gjennomført underoffisersskolen der i 1871. Seinere ble han toller i Kristiania og Kristiansund før han igjen kom tilbake til Kristiania på slutten av det 19. århundre. Mork var første formann i Trondhjems fylke av D. N. T.

Yrkeskarriere

22 år gammel, i 1871 ble Mork uteksaminert fra Trondhjems underoffisersskole. Ved inngangen til 1872 ble han ansatt som sersjant, og virket i militære stillinger til han i juli 1881ble utnevnt til tollbetjent i Kristiania tolldistrikt. I 1891 ble han tollkontrollør i Kristiansund og i 1898 dro han tilbake til Kristiania, nå for å tiltre som tollkontrollør der.

Avholdsmannen

Da Dr. Oscar Nissen kom og sto for stiftelsen av Trondhjems og omegns totalavholdsforening den 23. januar i 1878, var Mork en av de som skrev seg som medlem. Vi kjenner ikke til om han fikk eller ble pålagt verv i Trondheimslaget, men – da overbygningen Trondhjems fylke av D. N. T. ble stiftet 25. april i 1881, ble Martin D. Mork valgt som fylkeslagets første formann.

Posisjonen som fylkesformann for Totalavholdsfolket i Trøndelag ble ikke av lang varighet. 16. juli samme året (1881), ble organisasjonens første kretsmøte (årsmøte) avviklet, og da fraba Mork seg gjenvalg. Dette hadde selvsagt sammenheng med at han da nyss var tilsatt i ny stilling, som tollbetjent i Kristiania tolldistrikt.

Det har ikke lyktes å finne opptegnelser, verken som kan bekrefte eller avkrefte om han fortsatte som medlem av D.N.T. i Oslo og Kristiansund.

Kilder

*Tilseth, O.: Trondhjems fylke av D. N. T. gjennem 50 år (1881-1931), Trondheim 1931

*Grønning, M. og Joh. P. Tønne: Trondhjems fylke av D. N. T. 1881-1905: 25 aars beretning, Trondhjem 1905

* http://www.disnorge.no/gravminner/korrigering.php?id=674583

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *