Internt referansenummer: 28.11.10 – A
Kilde:
MUSIKK-KORPSENE I NORGE
Under redaksjon av Einar M. Wie og Petro Erichsen
(Formann og forretningsfører i Norges Landsforbund av Gutte- og Amatørmusikk-korps)
SCALA FORLAG – OSLO 1956
Klikk her for å lese ”Forordet” i boka og for å se bilder av redaktørene.
Klikk her for å komme til Norges Musikkorps Forbund (NMF) sin nettside.

Bamble Musikkorps, Bamble

Bamle_Musikkorps-Bamle

Fotograf ukjent.
Første rekke fra venstre: Gunnar Bamble, John Grindbakken, Per Aaby, Hans Gulbrandsen, Erik Nyberg (dirigent), Hans Esse, Hans Thoner, Hans Vestgård, Ole Kjær.
Annen rekke fra venstre: Arild Thunes, Arvid Have, Ørnulf Thunes, Arne Hagane, Hans Hartveit, Gunnar Stokke, Nils Nissestad, Adolf Ljungren.

Bamble Musikkorps ble stiftet i 1908. Det var Bamble Ungdomslag som tok initiativet til starten, og korpset hørte inn under laget.

I den første tiden ble øvelsene holdt hjemme hos medlemmene, men da ungdomslaget i 1912 fikk eget lokale, flyttet korpset over dit, og har siden hatt gratis lokale der. Den første dirigenten var Hans J. Wissestad, og det hadde 8 medlemmer, 6 blåseinstrumenter og 2 trommer. Ved jubileumshøytideligheten den 17. mai 1914 i Bamble var korpset engasjert.

Den gangen var det ikke alltid lett å drive et korps på landsbygda, og korpset lå nede lange tider av gangen. Den 20. oktober 1936, etter at korpset hadde vært ute av virksomhet i mange år, ble arbeidet tatt opp igjen, og korpset ble konstituert uavhengig av ungdomslaget. Følgende styre ble valt: Harald Wissestad, formann, Trygve Tinderholt og Bjarne Norheim. Etter 1936 har Lars H. Wissestad, Olaf Øverum, Håkon Johnassen, og nåværende, Erik Nyberg, vært dirigenter.

Korpset har gått jevnt framover. I 1952 ble alle de gamle instrumentene solgt, og, med hjelp fra damegruppen i korpset, ble det kjøpt nye. Damegruppen har også vært med på å skaffe korpset nye uniformer. De ble brukt for første gang den 17. mai 1954, og er gråblå med sølvrender og med korpsets initialer i luen. I tiden etter 1936 har John Grind-bakken vært korpsets drivende kraft.

Korpset er engasjert hver 1. og 17. mai, og ved andre høver både på hjemstedet og i distriktet. Bamble Musikkorps har tatt del i de fleste av Telemark Fylkes Musikkforbunds stevner, og er representert i forbundsstyret. Det nåværende styre er: Gunnar Bamble, formann, Adolf Ljungren, Gunnar Stokke, Hans Thoner og Arne Hagane. Korpset har 18 medlemmer.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.