Internt referansenummer: 14.10.2013 – BOK
Kilde:
De endte på skafottet
Om mord og udåd, drapsmenn og dommer i gammel tid.
Av: Per Hohle
GRØNDAHL & SØN FORLAG A.S.
Oslo 1980
ISBN 82-504-0402-5
Klikk her for å lese forordet.
Klikk her for å lese mer om Per Hohle.

 

Barbariske dommer

Hans Nielsen og Elisabeth Nielsdatter

Bildet er kun et illustrasjonsbilde

Den 12. august 1836 ble Hans Nielsen og Elisabeth Nielsdatter, som var helsøsken, «ifølge Finmarkens Amts Ordre» tiltalt for å ha begått blodskam med hverandre. Av deres uforbeholdne tilståelse og av forskjellige vitners prov ble det godtgjort at de to «efter Julen i Vinteren 1835 og 1836, 2de Gange have havt legemlig Omgang med hinanden». Sommeren 1836 følte Elisabeth seg fruktsommelig, som det het, og det var all grunn til å tro at broren var den såkalte barnefaren – til tross for at hun noen år før hadde fått et barn med en annen mann.

Elisabeth, som var født i 1807, ble både av sognepresten på hjemstedet hennes og av vitner som hadde kjent henne gjennom lenger tid, karakterisert som «et i høieste Grad ennfoldigt og stupid Menneske». Det samme inntrykk hadde hun gitt da straffesaken mot henne og broren kom opp i underretten, som var ”Østfinmarkens Sorenskriverie”, i august 1836.

Likevel forelå det en erklæring fra garnisonslegen på Vardøhus festning om at hun var ved sine «fulle fem». Det var derfor grunn til å anta at hun måtte betraktes som ansvarlig for sine handlinger, og således hjemfallen til straff.

Broren Hans, som var født i 1805, hadde vært straffet meget kort tid i forveien, da han i underretten den 11. august ble dømt til «10 Slag af Toug for Tyverie og Tyvsmedviderie». Trolig hadde han forført sin enfoldige og troskyldige søster til «Utugt», og det ble nærmest bekreftet av forskjellige opplysninger som kom frem under sakens gang.

Ved «Østfinmarkens Sorenskriverie» ble tidligere soldat Hans Nielsen og hans søster Elisabeth Nielsdatter den 15. august 1836 dømt til «at have deres Liv forbrudt». Dødsdommen ble stadfestet av Høyesterett 7. juli året etter.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *