Internt referansenummer: 20.02.09 – A

Kilde:
Gammalt frå Elvrom
Av: Lars M. Fjellstad
NORSK FOLKEMINNELAG NR. 57
OLSO 1945
Klikk her for å lese ”Føreordet” som er skreve i juli 1927

Barsølbakken å Sirikuten

Midtveis milla Melåsberje å Flåtta ligg de en bakke som hetter Barsølbakken. Den har namne sitt tå de e jinte fekk et bån der. De låg e stor stenrøs å en kvisthau der helt tel de siste.

De var en gammal skjikk å kaste en sten eller en kvist bortpå hauen å røsa når en gikk forbi.

Sirikuten hette de på et stelle etter den gamle sæterveien tel Borgåsen, å namne fekk de etter e jinte som hette Siri. Far hinnes hadde sæter i Borgåsen, å en dag hadde ho Siri tii Bronen å rest en tur tel syster si på sætra.

Da ho Siri skulle hematt, så sa a tel systera: Nå sker je ri så de sker spørs bygdimillom.»

Å de gjore ho au. Da ho hadde kømmi et godt stykkje på veien, så gikk de så fort så jinta datt tå. Bronen sette i hengene tærn hematt. Ho Siri måtte pent gå resten tå veien. Å sea den dagen vart stelle der jinta datt tå, kalt Sirikuten.

Vi har prøvd å komme i kontakt med etterkommere etter Lars M. Fjellstad uten hell. Hvis noen som leser dette, kan komme med opplysninger som fører til at vi kan komme i kontakt med etterkommere, setter vi stor pris på om dere tar kontakt med www.historier.no.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *