Kilde
Folkeminneoptegnelser (Et utvalg)
Av Kristian Bugge
Norsk Folkeminnelag Nr. 31
Oslo 1934
Klikk her for å lese ”Innledning”

Bautastenen paa Hvidsten

Gaarden Hvidsten ligger i Borge sogn, paa sydsiden av Glommen. Her er nogen bakker omtrent ret i syd for Tune kirke, og paa toppen av disse laa i 1823 flere gravhauger. Ved en av dem var opreist en bautasten i heldende stilling, omtrent 6 alen høi, nedentil 2 alen bred, men øverst kun 1,42 alen. Om denne bautasten fortælles at folk engang tok den væk for at bruke den ved opførelsen av en bygning. Men saa kom der sygdom paa kreaturene paa gaarden, og da flere av dem døde, flyttet de stenen tilbake, hvorefter sygdommen ophørte.

(Efter L. D. Klüwer. Manuskript i Videnskabsselskabet i Trondhjem.)

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *