Internt referansenummer: 16.09.2009 – A
Kilde:
Hallingdals Historie II
Forfattet og Utgitt av:
T. Myhre
Eget Forlag
Annen Bok, Trykt i 1930
DRAMMEN FORLAGSTRYKKERIET 1930
Klikk her for å lese ”Forfatterens biografi” som står i boken fra 1930 (Med bilde)
Klikk her for å lese ”Fortale til annet bind” med sang om Krøderfjorden

Sortebok-kunster i Krødsherad omkring
år 1750

(Udskrift af Svartebogen eller Cyphrianus Konstbog)

Denne Bog er til stor nytte og gavn i et Mands Huus, men hvis en Christen Mand bruker den i Satans Navn så bør Han holde den hemmelig.

Med denne Konst-Bog kan meget gjøres til stor nytte for Folk og Fæ i den Almægtige Guds-Navn; Thi med Guds-Ord i De Helliges Skrifter kan alt Ondt overvindes, og hold Dig til Gud i Tro og Kjærlighed saa kan Satan og onde Mennesker aldrig skade dig.

Den Mand som bruger Konst-Bogen i Satans Navn, og saaledes ofte udfører grove Konster, Han gjør en forfærdelig Synd. Men brug denne Bog kun i Nødstilfælde for at hjælpe dig Selv og din Næste i Sygdom og anden truende Fare eller Ulykke; mest mulig i den Almægtiges Trefoldiges Guds-Navn.

Befrielse fra Avind og Misundelse

Læs i Brændevin eller Terpentin følgende: Satan i Vrede forleder de onde Mennesker til Avind og Misundelse over andre Folk og deres Kreaturer. Men Jesus af Naade hjelper os fra Skade og Vaade i Faderens, Sønnen og den Helligaands Navn, Amen. Af dette Brændevin eller Terpentin kan baade Folk og Fæ nyde lidt 3 Torsdager efter hverandre saa bliver man befriet fra Avind og Misundelse.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *