Internt referansenummer: 14.10.2013 – BOK
Kilde:
Natur Folkeliv og Folketro paa Voss  og Vossestranden,
Belyst ved Natur- og Folkelivsskildringer, Eventyr, Sagn Fortællinger o.s.v.
fra ældre og nyere Tid
Samlet og utgivet af:
Th. S. Haukenæs
Fjerde del
Voss
Hardanger.
Udgiverens Forlag
1887
Klikk her for å lese mer om Thrond Sjursen Haukenæs
Klikk her for å lese Forodet

 

Benhelderen

 

Fra Gaarden Træfald i Eksingedalen skjærer et Dalføre op mellem Fjeldene, som kaldes Norddalen. Et stykke op i Dalen findes en stor «Heidre» eller Hule under en Berghammer, der ser ud som en vældig Kiste med Sidevægge og Tag. Foran Heldren ligger en stor Muldbank, der ligesom skulde været opkastet af Jord og Grus, taget fra Hulens indre. Man har fundet en hel Del Ben under den Heidre, og derfor kaldes den Benheldren. For nogle Aar tilbage fandt man endog Menneskeben her, og man har derfor tænkt, at Stedet engang i den graa Oldtid har været Tilholdssted for nogen av vore Forfædre, der dengang endnu var Huleboere, og levede af Kjødet af Rensdyr og andre vilde Dyr, som de fangede og fortærede. Muligt er det, at beboelsen af Heldren dog kan være af meget yngre Dato; det kan jo tænkes, at Rensdyr- og Bjørnejægerne her har havt sit Opholdssted, naar de har ligget i Fjeldene paa Jagt, og at de fundne Menneskeben har været Levninger af en eller anden ulykkelig Jæger, som først er bleven gjenfondet i saa opløst Tilstand, at man ikke har seet sig istand til at faa Levningerne lagt til Hvile i kristen Jord, men gravet dem ned paa Stedet. Hvorledes det hermed forholder sig eller ei, saa er det sikkert, at Stedet er en meget interessant Foreteelse, som det vilde være ønskeligt, at en eller annen lærd, som forstaar sig paa sligt, vilde tage nøiere i Øiesyn.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *