Internt referansenummer: 10.09.2010 – A
Kilde:
FEM ÅR – Kvinner forteller
Minnebanken 1995
Trykk: Selbu – Trykk A/S
Illustrasjoner og bilder kommer fra privatpersoner, Fosen Bildearkiv og andre arkiv i Sør-Trøndelag.
En særlig takk til Kari Rolseth, som har latt oss benytte hennes fars, Normann Haugums, etterlatte arkiver.
ISBN 82 – 91572 – 00 – 3
(Klikk her for å lese innledningen ”Barn skriver om krigen og frigjøringen)
(Klikk her for å lese selve  innledningen til boken)

Bestemors historie fra krigens første dager


Intervjuobjekt:
Inger Almaas (1925) f Sprakhaug

Intervjuer:    
Knut Frode Almaas

Jeg var 15 år da krigen startet. Vi bodde på Åndalsnes, som var en liten stasjonsby i Romsdalen. Vi bodde ved siden av jernbanestasjonen fordi min far var banemester. Jeg hadde fire eldre søsken og en lillesøster.

Jeg fikk ikke vite noen ting om at det ville bryte ut krig i Norge. Foreldrene mine visste nok at det kunne bli krig, men til oss barna sa de ikke noe. Senere har jeg fått høre at da de voksne fikk høre at tyskerne hadde kommet til landet, begynte det straks å gå rykter om at byen ville bli bombet. Vi barna fikk også vite dette, og vi ble selvsagt ganske redde.

Kongen

Grunnen til at tyskerne ville bombe et slikt lite sted som Åndalsnes, skjønte vi ikke. Det var jo ingen militære der. Senere forstod vi at tyskerne forsøkte å stanse Kongen som reiste gjennom Romsdalen på sin vei mot England. Kongebesøket var selvsagt hemmelig og ble ikke snakket om verken i radio eller aviser, og det var nesten ingen på stedet som visste om kongebesøket før lenge etterpå. Kong Håkon og følget hans reiste med bil gjennom Åndalsnes til Molde, og derfra gikk ferden til Tromsø og England.

Evakuert til Isfjorden

Noen av mine søsken og jeg ble evakuert til et sted innerst i fjorden som heter Isfjorden. Det er ca. 7 km fra Åndalsnes. Derfra husker jeg at vi sto og så at tyske fly bombet den lille byen vår. Det var et veldig trist syn. Vi sto i skjul og kunne se at hus kom i brann og at det var masse røyk og flammer Det var kraftige eksplosjoner, og prosjektiler fløy helt dit hvor jeg sto. Det var kraftige smell, og jeg ble veldig redd.
Da vi evakuerte måtte vi la det meste av tingene våre stå igjen. Jeg hadde bare fått med meg noen få personlige ting da vi måtte rømme fra huset. Alt som stod igjen i huset vårt, ble ødelagt av bombingen. Slik gikk det for nesten alle på stedet. Hele det lille stedet ble nesten ødelagt. Bare noen få hus som lå ved fjellet, ble stående igjen. Bombeflyene klarte ikke å treffe disse.

Mange hjem plyndret

Dessverre var det noen nordmenn som benyttet seg av situasjonen. Mange hjem ble plyndret for gjenstander etter at folk hadde flyktet ut av byen. Min bror drev tobakksbutikk, og det var noen som stjal disken hans før bombene falt. Han fant den igjen etter krigen hos en kjøpmann i distriktet.

Det ble ingen tysk invasjon på Åndalsnes den første tiden etter 9. april. I stedet ble det
engelske soldater som kom for å slåss mot de tyske styrkene. Engelskmennene kom i båter og ble satt i land på Åndalsnes. De drog masse utstyr oppover Romsdalen mot Dombås for å stanse tyskerne i Gudbrandsdalen.

De første tyskerne jeg så, var tyske soldater som var tatt til fange av engelskmennene. Men etter noen uker ble de engelske soldatene slått av tyskerne og måtte rømme fra landet. De måtte rømme over «hals og hode» og etterlot seg alt utstyret unntatt våpen. Det var mange som sikret seg av dette utstyret og mat da engelskmennene drog. Jeg husker godt at bonden på nabogården der vi var evakuert, kom kjørende med hest og vogn lastet med et stort gulvteppe, tennisrackerter og golfkøller. Dette hadde han hentet på torget hvor det var etterlatt av engelskmennene. Jeg husker også at vi spiste engelsk hermetikk lenge etterpå.

Dette var den mest spennende delen av krigen som jeg husker. Fram til huset vårt ble bygd opp igjen, måtte vi bo på en bondegård et stykke opp i dalen. Der led vi ingen nød og merket ikke så mye til krigen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *