Internt referansenummer: 08.09.2012 – BOK
Kilde:
BJØNN OG ELGJAKTER
Johannes Kjesbu
F. BRUNS BOKHANDELS FORLAG
TRONDHEIM 1942
TRYKT HOS A. HOLBÆK ERIKSEN & CO A/S TRONDHEIM 1942
Klikk her for å lese ”FORORDET”

Bjønnjakt i Lierne – i å’n Ola Næss…

Bengt_Lvsjli

Bengt Løvsjøli forteller bjønnhistorier for en interessert tilhører.
Fotograf ukjent.

De va i dein ti’n de fanns bjønn, ‘n Ola Næss å i gjikk på elgjakt.

Me gjikk på nersia om Brændsfjelle, litt ifrå kvarænner. Så sa’n Ola æt’n såg fir’ bjønnspor ti’ dikj. De truidd itt i nåkkå på. Me gjikk te Sandmo’n den da’n. Ænner da’n gjikk me såmmå vei’n tebakers. Og i austhaln på fjelli sjer me fir bjønna som kjem beint imot oss. Me ha berre nåkå bjørkbuska å skjul’ oss me, me let dem kom’ på 100 meters avstand. Så smælt me laus på mora, fer å sikker oss den — me ha høyrd tal’ om æt dem va’ itt å trøy tå.

Ho staup beint i bakken. Di ænner kasta seg på rauva og vart brydd. Me va spennt, og skaut på den støstinn igjen. Men da sprang dem all tri. Me sprang ætt’ og skaut. I kom forbi ‘n stor stein — der atme sat den støstin og skuill døy. Så skaut i den, og så i spranngje igjen. Og så fann me den treddi ni’ i grubb — dau. Så såg me den sist’n rangla på, og me skaut så leng te’n lå ni’ grubb han og. Men da ha me spranga te me va svætt.

Så to me di to småån på ryggjen og gjekk på Sandmo’n. Di to stor’an fekk me sjuss fer på Næss.

Og de va mang som fekk småkkå bjønnkjøtt den gauinnen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *