Internt referansenummer: 08.09.2012 – BOK
Kilde:
BJØNN OG ELGJAKTER
Johannes Kjesbu
F. BRUNS BOKHANDELS FORLAG
TRONDHEIM 1942
TRYKT HOS A. HOLBÆK ERIKSEN & CO A/S TRONDHEIM 1942
Klikk her for å lese ”FORORDET”

Bjønnjakt i Lierne – i å’n tysker…

Bengt_Lvsjli

Bengt Løvsjøli forteller bjønnhistorier for en interessert tilhører.
Fotograf ukjent.

Fer mang år sedda va i med ‘n tysker på bjønnjakt. Me fann ingen i nerheiten. Så fekk me hør om ein i San¬døldala som ha jåggå ut 4 bjønna frå i hi i Elmdala, skøtti ein og skøtti to skott på den støstinn. Så ha’n itt meir patrona, og så mått’n reis heim.

Me rusta oss og reist dit, me ha tri mil å fales te me kom at’n gammel nedlagt gål. Takje heldt på’ dættne, ingen ved ha me. Så gjikk me der i to dagga og leitt, men fann ingen bjønn. Ja, så skuill me tebakers treddi da’n. Men de ha snødd om natta, og da me kom i stykkj, ha dem kømmi lukskanes frå Brændsfjelli og beint ni elva, og gått der ‘n huinner meter fem’ dem tok op på ænner sia.

Så gjikk dem te dem treft’n bekk, den gjikk dem huinner meter ætt. Så fekk me spåre igjen — at’n annan bekk, og så såmmå spåre tebaker og rett opøvi ‘n stor rund haug. Me gjikk te me såg han ha grevi se inni bakken.

Tyskern meint me skuill gå beint opp imot, hie. Nei, sa i — da fe me’n øvi oss ænten låvånes hæll dau.

Me må sving og kåmmå oppfer. Og me tenkt å gå fram at hi’n og rop på dem, men de fekk me itt tid te, me kjennt de domp i bakken:

Bou-ou! va e ein som sa, å så kom den støsten føst. De va lite trongt så tyskern skaut føst ålein, og treft midt i nakken på’åm. Så kom den ænner, så skaut i den og la patron ti på nytt. Så kom den treddi — og tyskern ha ingen patrona i si børs. Og så pekt i te og skuill skjøt. — Nei, han mått få skjøt, og så mått i lever’åm mi børs. Han skaut, og bjønn’ trilla ni nåkkå bjørkkjerr og låg å sparka. Me må dit og skjøt iheln, sa i! — Nei, me mått sjå kelles de ha tiggi at dem som va dau, meint han.

Så reist bjønn’ sin veig, og så gjikk me ætt’ i stykkj. Men så stor-snødd’e så me mesta spåra, og så gjikk me at hytten.

Dit kom tyskern baron Dergard, med tri mann og skuill ta bjønnan. Dem fåld oss dit me ha di to bjønnan liggan og hjelpt oss å frakt den over fjelle te Mortenslund, de var 3 timers reis.

Den tyskern i fåld heitt Moewich. Han bau’te huinner kronå at den som kuin finn igjen den bjønn som va ska’skøtti. De reist iveg to mann, og fann bjønn dau i de føst hie. De va den 21. oktober.

Me fekk eit bevis på ætt bjønn’ va slug te å gjøm spora sin når’n skuill legg se in.

I fekk alt kjøtte og 40 kronå fer dein bjønn i skaut, og 30 kronå i drekk-peng.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *