For bilder fra Overhalla, gå inn på Overhalla
historielag’s fotoarkiv.


Kilde:

Namdal Historielag (link til hjemmeside)
Årbok for Namdalen 1966 side 84
Skriftstyrar: P.Jæger-Leirvik
Av: ”H.R”

Bjørnebinna i Barstadfjellet.

Det måtte være rundt 1878 at noen overhallinger bl. A ”Stor-Samuel” Opdal og Johannes Iversen Gransmo lå på skogsarbeid i BArdalsfjellet i Klinga. De hadde en hund i skogstua, og den holdt nu og da et syndig leven et lite stykke ovenfor basveien. Ved nærmere undersøkelse viste det seg at det var en bjørn, som hadde gravet seg hi under en gran oppe på en forhøyning. Det var dårlig stell med skytevåpen den tiden, men karene visste at Halvdan Romstad som var sersjant hadde en av disse nymotens remingtonene og sendte bud til ham om at han ville komme og gjøre det av med denne bjørnen. Jo, han kom, og hele skogstulaget virtnok 8 – 10 mann ble med opp til hiet med nyslipte engelskøkser. Storsamuel ymtet da noe om at den der bjørnetassen måtte de vel ha greidd uten noe gevær.

Det viste seg at inngangen til hiet var noe trangt, da det hadde frosst is i kantene, og bjørnen ville ikke ut, men bare beljet olmt og bet i staurer, som de sendte inn til den. Men Johannes Gransmo viste råd. Han begynte å stappe hull på taket rett over der bjørnen lå. Da ropte Storsamuel”

–    ”Vent litt!”

Han holdt på å kravle seg opp på en stor stein. Halvdan stod rett foran hiåpningen ferdig til å skyte, men da Johannes hadde fått hull på taket og stappet stauren hardt i ryggen på bjørnen, satte den i et belj og kom som skutt ut av inngangen, og før Halvdan fikk tid til å skyte hadde den bitt over børsemunningen. I den trange åpningen ble den litt heftet før den kunne få med seg bakenden, og Halvdan rykket børsa til seg, hoppet tilside og skjøt den i øyrstolen som en annen gris. Det viste tydelige merker etter tennene på geværpipa, og da Halvdan igjen møte til militærtjeneste, måtte han vise fram børsa med merker etter bjørnetenner for en del høyere befal, som hadde hørt snakk om episoden. Skinnet av denne bjørnen, som var en middelstor binne, tjente som slafell på Romstad helt til 1930.

For bilder fra Overhalla, gå inn på Overhalla
historielag’s fotoarkiv.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *