Internt referansenummer: 28.11.10 – A
Kilde:
MUSIKK-KORPSENE I NORGE
Under redaksjon av Einar M. Wie og Petro Erichsen
(Formann og forretningsfører i Norges Landsforbund av Gutte- og Amatørmusikk-korps)
SCALA FORLAG – OSLO 1956
Klikk her for å lese ”Forordet” i boka og for å se bilder av redaktørene.
Klikk her for å komme til Norges Musikkorps Forbund (NMF) sin nettside.

Bjørnevatn Ungdomskorps, Bjørnevatn.

Bjrnevatn_Ungdomskorps-Bjrnevatn
Fotograf ukjent.
Første rekke fra venstre: Dirigent Nils Gamnes, Alfon Jerrijervi, Roger Trasti, Magnor Pettersen, Einar Nilsen.
Annen rekke fra venstre: Øistein Restad, Steinar Halvorsen, Bjørn Jakobsen, Erling As.
Tredje rekke fra venstre: Sverre Johanson, Bjørn Rognmo, Walter Johanson, Arnold Pettersen. Fjerde rekke fra venstre: Alfred Blix, Eirar Lund, Villy Mathisen, Alf Andersen.
Femte rekke fra venstre: Gudmund Hagen, Roald Mentyjervi, Anton Karlsen, Hans Gamnes, formann Gunnar Sivertsen.

Korpset er en fortsettelse av den gamle sangforenings hornmusikk som virket før krigen.

Like etter krigens slutt fortsatte et mindre korps, men dette ble oppløst etter noen få år. En del av medlemmene fra Sangforeningens Hornmusikk stiftet det nåværende Ungdomskorps, 9. februar 1950. Den første øvelsen ble holdt i et av folkeskolerommene, og korpset har siden fortsatt der.

Første formann var Nils Gamnes. For øvrig besto styret av: Gunnar Sivertsen, Hans Tennes og Sverre Johanssen.

Ved starten besto korpset av 10 mann, men det har senere vært i stadig fremgang. I 1952 fikk medlemmene uniformer: Mørkeblå jakke, med en sølvlyre på jakkeslagene, og lysegrå benklær, med mørke striper.

I den første tiden hadde medlemmene instrumenter fra den forrige Hornmusikken. Senere skaffet en del av medlemmene seg egne instrumenter. Korpset rår likevel over de fleste instrumenter, som er skaffet til veie ved uvurderlig støtte fra ASS Syd-Varanger, og stedets Sangforening. Korpset har fast engasjement 1. og 17. mai, men opptrer ellers i årets løp ved forskjellige tilstelninger, både på stedet og ellers i distriktet. Det har deltatt i 2 fylkesstevner, Hon¬ningsvåg 1951 og Kirkenes 1953. Videre ble deltatt i Hammerfest Hornmusikk’s 80 års jubileum 1952.

Korpset har nå 22 aktive medlemmer, med Nils Gamnes som dirigent. Formann: Gunnar Sivertsen. Øvrige styremedlemmer: Einar Nilsen, Hans Gamnes, Erling Aas og Bjørn Rognmo.

I det nye Folkets Hus får korpset muligens et rom til øvelsene.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *