Av gbr.Oskar Alstad
Hentet fra Årbok for 1970, 48.årgang
Nord-Trøndelag Historielag
Redaktør: Gudmund Leren
Steinkjer Trykkeri A.S 1971

Bokk-ord


I gamle dager var geitebokken det husdyret som var dårligst ansett. Grunnen var vel at det i parringstida var en stygg lukt av den. Den var temmelig sta og vanskelig å behandle.

Når det var noen som var steil, tverr, umulig å omgåes, og som skilte seg ut fra det vanlige, så vart det sagt det var en bokk. Bokken vart så brukt i navn hvor det skulle framheves noe ekstra tvert og umulig. Det var således sagt:

Bengelbokk
Bråkbokk
Breibokk
Brusbokk
Brynnbokk
Drævvelbokk
Dåssåbokk
Drøsbokk
Flurbokk
Fisbokk
Fleipbokk
Fussbokk
Flabbokk
Farkbokk
Grisbokk
Grinbokk
Gjeitbokk
Gjellbokk
Glisbokk
Grabokk
Hånbokk
Hekkerbokk
Hakkelbokk
Julbokk
Isterbokk
Jakkelbokk
Lygarbokk
Lauparbokk
Larvbokk
Måddåbokk
Lusbokk
Mekkerbokk
Pjålbokk
Nåssåbokk
Næverbokk
Rotbokk
Ralbokk
RAvelbokk
Snusbokk
Råddåbokk
Staurbokk
Svinbokk
Sjitbokk
Skrønbokk
Tvinnbokk
Stevellbokk
Tverrbokk
Trålbokk
Tevvelbokk
Tråddåbokk
Tullbokk
Trøvelbokk
Tøvbokk
Verbokk
Trebokk
Våsbokk
Ålbokk
Ækkelbokk
Ølbokk

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *