Internt referansenummer: 22.09.2012 – BOK
Kilde:
FOLK OG FORHOLD I GAMLE STAVANGER
Gottfred Borghammer
STAVANGERFORLAGET
ISBN 82-
Sats: Teknisk Datasats A/S
Trykk: Randaberg Trykk A/S
Klikk her for å lese kort ”Biografi” om Gottfred Borghammer
Klikk her for å komme til nettstedet etter Gottfred Borghammer
Klikk her for å lese ”forordet”

Bolette Wieses Pigeskole

De to siste private pikeskolene i Stavanger var Rings ved Breiavatnet og Bolette Wieses på hjørnet av Hospitalsgaten og Laugmandsgaten 7. 1 andre etasje i sistnevnte hus hadde borgermesteren senere sine kontorer, mens det i første etasje ble innredet et stort butikklokale, der Stavanger kommunale Elektrisitetsverk i flere år drev sitt utsalg av artikler som knyttet seg til den nye, epokegjørende energikilden som i 1909 gjorde sitt inntog i byen.

Frøken Bolette Sofie Wiese var født i Bergen 5. mai 1822. Som to-åring kom hun til sin bestemor, med etternavnet Knagenhielm, på Kaupang i Sogn. Der ble Bolette til hun var 23 år – i 1845. Da reiste hun til Stavanger for å bli guvernante for familien Kdhlers barn i Hillevåg, ble senere lærerinne ved frøken Arnholdts skole. Men i 1856 startet hun sin egen skole. Her virket hun i hele førti år, til 1896, da hun hadde fylt 76 år. Ved avskjeden fikk hun overrakt en sølvskål fylt med fire tusen kroner, som var innsamlet blant hennes gamle elever fra alle verdens kanter, i takknemlig erindring for hva hun hadde vært for dem både som pedagog og menneske. Samme året ble skolen pålagt å holde eksamen, men allerede i 1899 nedla den sin virksomhet. De tre siste årene ble den ledet av Bolettes søster, Johanne Wiese, som i mange år hadde vært lærerinne ved skolen.

Se Gottfred Borghammer på www.youtube.com – Høsten 1994 del 1
Se Gottfred Borghammer på www.youtube.com – Høsten 1994 del 2
Se Gottfred Borghammer på www.youtube.com – Gottfred Borghammer leser 1
Se Gottfred Borghammer på www.youtube.com – Gottfred Borghammer leser 2
Se Gottfred Borghammer på www.youtube.com – Gottfred Borghammer leser 3
Se Gottfred Borghammer på www.youtube.com – Gottfred Borghammer leser 4
Se Gottfred Borghammer på www.youtube.com – Gottfred Borghammer leser 5
Se Gottfred Borghammer på www.youtube.com – Gottfred Borghammer 1
Se Gottfred Borghammer på www.youtube.com – Gottfred Borghammer 2
Se Gottfred Borghammer på www.youtube.com – Gottfred Borghammer 3
Se Gottfred Borghammer på www.youtube.com – Gottfred Borghammer 4
Se Gottfred Borghammer får Stavanger kommunes Kulturpris 1999 – Ætv
Se Gottfred Borghammer på Josephines Cafe 1991 – del 1
Se Gottfred Borghammer på www.youtube.com – Gottfred Borghammer – Klippebilder
Se Gottfred Borghammer på www.youtube.com – Gottfred Borghammer – Info
Se Gottfred Borghammer på www.youtube.com – Josephines Cafe i Stavanger

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.