Internt referansenummer: 28.11.10 – A
Kilde:
MUSIKK-KORPSENE I NORGE
Under redaksjon av Einar M. Wie og Petro Erichsen
(Formann og forretningsfører i Norges Landsforbund av Gutte- og Amatørmusikk-korps)
SCALA FORLAG – OSLO 1956
Klikk her for å lese ”Forordet” i boka og for å se bilder av redaktørene.
Klikk her for å komme til Norges Musikkorps Forbund (NMF) sin nettside.

Bøn Musikkorps, Bøn

Bn_Musikkorps-Bn

Første rekke fra venstre: Wiggo Pettersen, Melvin Johnsen, Jarle Reihne, Gunnar T. Brenna, Reidar Frilseth, Arne Karlsen, Leif Nilsen, Birger Bredesen, Olav Olsen.
Annen rekke fra venstre: Ivar Hansen, Thorolf Bergerud, Sverre Smestad, Martin Gulbrandsen, John Bøhn, Age Sørensen, Arvid Johansen, Henry Gulbransen, Sverre Tyskerud. Fraværende: Erik Laache, Steinar Olsen, Alf Kristiansen, Kjell Sundt, Paul Andersen.

I desember 1931 ble det dannet en oktett av tidligere guttemusikere. Denne oktetten dannet grunnlaget for ungdomskorpset som ble stiftet den 12. januar 1932. I 1950 ble navnet forandret til Bøn Musikkorps.

Den første formannen i korpset var Karl Stav, og videre besto styret av: J. Furu, K. Borgersen, H. J. Pettersen, I. Isaksen, K. Hansen, O. Gran og M. A. Kjørvik. øvelsene ble holdt på Bøn skole, men senere flyttet man over til Bøhnslund Sal som tilhørte brukseier Jørgen Mathiesens bedrifter, hvor korpset fremdeles har øvelsene sine.

Hans Nielsen Jonsrud var korpsets første dirigent. Senere har Leif Ranner, en kort tid Gunnar Sønstevold, Ivar Thorstensen og Kjell Thon vært dirigenter. Fra 1952 har musikkfenrik Thoralf Engebretsen, Lillestrøm, ledet korpset.

Før krigen hadde korpset mange vanskeligheter å stri med, men ved iherdig arbeid lyktes det å holde et jevnt godt nivå. Den 7. mai 1945 spilte korpset for første gang på 5 år. Fra da av har korpset stadig vært i fremgang og ligger nå godt an. Damegruppen, som ble dannet for en del år siden, har arbeidet godt og har sin store del av æren for korpsets materielle status i dag.

I 1950 fikk korpset uniformer: Benklær i beige med rød stripe, jakke i vinrødt med gullforgylte knapper, gullstriper på slagene og gullepåletter på skuldrene, lue i beige med emblem i rødt og gull. I 1951 fikk korpset nytt banner og tamburstav.

De første instrumentene som korpset kjøpte var brukte, men nå har det bare nye. Brukseier Mathiesen gir korpset hver måned kr. 50,-, og har oppført en musikkpaviljong på Bøn som ble overrakt korpset den 28. august 1954. Korpset spiller ganske ofte. 2 ganger har det tatt del i Bondetoget i Oslo, og ved P. T. utstillingen i Oslo 1936 var korpset også med. Hver 17. mai spiller korpset ved Eidsvollsbygningen. I 1950 hadde det besøk av Rørdal orkester fra Ålborg, Danmark, og i 1951 var korpset på gjenvisitt og spilte bl. a. i Tivoli Karolinelund.

Bøn Musikkorps har 23 medlemmer, og 40 støttemedlemmer. Formann i korpset er Reidar Frilseth.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *