Internt referansenummer: 28.11.10 – A
Kilde:
MUSIKK-KORPSENE I NORGE
Under redaksjon av Einar M. Wie og Petro Erichsen
(Formann og forretningsfører i Norges Landsforbund av Gutte- og Amatørmusikk-korps)
SCALA FORLAG – OSLO 1956
Klikk her for å lese ”Forordet” i boka og for å se bilder av redaktørene.
Klikk her for å komme til Norges Musikkorps Forbund (NMF) sin nettside.

Borge Musikkorps, Borge

Borge_Musikkorps-Borge
Fotograf ukjent.
Første rekke fra venstre: Odd Fjeld, Sverre Simensen, Gunnar Neseen, Asbjørn Nygaard, Elling Bryntesen, dirigenten, musikk/. Reidar Fosdahl, Andreas Hansen, Knut Simensen, Olaf Olsen, Jens Pettersen.
Annen rekke fra venstre: Gunnar Andresen, Andreas Andreassen, Håkon M. Hansen, Hans M. Hansen, Kjell Thorvaldsen, Roy Kronby, Robert Gilberg, Frank Lorentzen, Kåre Fjeld, Erling Hansen, Halvard Berger, Rudolf Pettersen, Knut Olausen.
Tredje rekke fra venstre: Reidar Svendsen, Åge Berger, Karl O. Fjeld, Kjell Hauge, Knut Lorentzen, Angel Hall, Svend Johansen, Erik Eriksen, Guttorm Arnesen, Nils Andreassen, Ragnar Lind Jenssen, Erling Simensen.

Den 7. februar 1915 kalte Erling Simensen og Johan Andreassen sammen til et møte i Losjelokalet på Begby, for å stifte et musikkorps. Det meldte seg 10 medlemmer, og korpset tok navnet etter losjen, Borges Fremtids Musikkforening. Det var 3 brødre-par blant stifterne, og korpset har hele tiden vært litt av et familiekorps, i dag er det 6 brødrepar med.

Med Andreas Hansen som formann og Eivind Nielsen som dirigent, tok korpset til med øvelsene i losjelokalet, og den 17. mai samme året debuterte det i barnetoget. I 1919 ble musikksersjant Anders Vik dirigent og fortsatte til sin død i 1934. Hans sønn, musikksersjant R. O. Vik, overtok, og under hans dyktige ledelse hadde korpset stor framgang. I 1939 hadde korpset sin første radiokonsert. Musikkforeningen gikk i 1924 ut som underavdeling av losjen, og tok navnet Borge Musikkforening. I 1944 ble dette forandret til Borge Musikkorps.

Den nåværende instruktør, musikkløytn. Reidar Fosdahl, ble ansatt i 1942, og han har fortsatt med å drive korpset fremover.

I årenes løp har korpset hatt over 20 radiokonserter og besøkt de fleste byer i landet. Korpset tok i 1949 del i det svenske landsstevnet i Vårnamo, og har besøkt og har hatt visitt av flere svenske og norske korps.

I 1947 fikk korpset nye uniformer: Marineblå jakker, grå benklær og hvite luer. Instrumentene ble fornyet etter hvert, og korpset har et utmerket notearkiv. Noen økonomisk støtte fra kommunen eller bedrifter har ikke korpset, men ved engasjement 1. og 17. mai i Borge, Torsnes og Fredrikstad, og som parkmusikk for Fredrikstad, skaffer korpset seg de nødvendige inntekter.

Borge Musikkorps har 34 aktive medlemmer, deriblant 2 av stifterne, Erling Simensen og Karl O. Fjeld. Det er medlem av Landsforbundet, og er representert i Kretsstyret ved Asbjørn Nygaard. Formann i korpset er Ragnar Lind Jenssen, og øvrige styremedlemmer er Guttorm Arnesen og Nils Andreassen. Øvelsene blir holdt hver fredag i Selbak Avholdslokale.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *