Internt referansenummer: 28.11.10 – A
Kilde:
MUSIKK-KORPSENE I NORGE
Under redaksjon av Einar M. Wie og Petro Erichsen
(Formann og forretningsfører i Norges Landsforbund av Gutte- og Amatørmusikk-korps)
SCALA FORLAG – OSLO 1956
Klikk her for å lese ”Forordet” i boka og for å se bilder av redaktørene.
Klikk her for å komme til Norges Musikkorps Forbund (NMF) sin nettside.

Brennhaug Musikkforening, Brennhaug

Brennhaug_Musikkforening-Brennhaug
Fotograf ukjent.
Øverste rekke fra venstre: K. Strand, Sv. Brenden, J. Siljehaug, Bj. Gravdal, dirigent: Rolf Tønseth, formann: K. Stordal, G. Sætrom, H. Statshaug, K. Akerjordet.
Annen rekke: fra venstre: B. Siljehaug, P. Sætrom, O. Siljebaug, H. Stordal, P. Rindalsmoen, Bjørg Sætrom, H. Eriksen, K. Siljehaug, J. Eriksen P. Aasen, A. Eriksen.
Nederste rekke fra venstre: E. Øien, Bj. Siljehaug, A. Stordal, E. Rindal, A. Opstad, H. Rosten, J. Stuen, P. Akerjordet, B. Volden, R. Storengen.

Brennhaug Musikkforening, Brennhaug ble stiftet 13. juli 1918 av en svenske ved navn Lundgren som også var foreningens første dirigent. Formann var J. Øverli, og O. Haugom var kasserer. De andre medlemmene var: O. Volden, I. Volden, H. Statshaug, Bj. Øverli, O. J. Siljehaug og O. Akerjordet.

Utgiftene til instrumenter ble utlignet med kr. 120,- pr. medlem, resten ble skaffet til veie ved fester og konserter. Til 1939 hadde foreningen fått 6 nye medlemmer.

Fra 1940-45 var foreningen ikke i virksomhet. Den 27. mai 1945 ble det første møtet holdt etter frigjøringa under ledelse av Rolf Lund Tønseth, og dette styret ble valt: formann H. Stordahl, O. Akerjordet, H. Statshaug og J. Rindal. Dirigent: Rolf Lund Tønseth.

Nå fulgte noen gode år for Brennhaug Musikkforening. Medlemstallet vokste, økonomien bedret seg, og den musikalske framgangen var stor. Det beste året var 1952 da musikerne kunne stille opp på sitt første stevne i Gudbrandsdalens Musikkforbund. Foreningen hadde da nye uniformer og 30 medlemmer. Det vakte stor oppmerksomhet at foreningen hadde med en kvinnelig janitsjar, frk. Bjørg Sætrom, som spilte klarinett. Dirigenten hadde komponert et særnummer for foreningen, en tango, «Inspirasjon». Året etter brukte foreningen igjen som særnummer en av dirigentens komposisjoner, en marsj tilegnet og kalt «B. M. F.».

Foreningen er meget populær både i bygda og på nabostedene, og har gjestet mange steder med konserter og kabaretforestillinger.

Disse er nå med i styret: formann K. Stordahl, B. Volden, Sverre Brenden, P. Sætrom og B. Silje-haug.

Brennhaug Musikkforening har nå 27 aktive medlemmer. Øvelsene har hele tiden vært holdt i lokalet Skogvang. Et av medlemmene, Hans Statshaug, har vært med fra starten. Helmer Stordahl var med fra 1919 til han sluttet i 1954.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *