Kilde
Oslo Bymuseum
Fra dets samlinger
Hefte VI

Brogaten i Vatreland

brogaten_i_vaterland_vi_side_88.jpg
Seet fra vest mot øst. Gaten gaar fra Tugthuset i Storgaten til Vaterlands Bro. Til høire Lilletorvet med Brogaten 22, hvor dengang Jens Moe’s café; bak denne
nr. 24, fra hvis nordre hjørne alle hus senere er rasert for Grønlands Torv, og hvorfra Vognmandsgaten nu bøier sydover. I forgrunden til venstre sees halvparten av Brogaten 9 med H. Sannes restaurant og nr. 11 med P. Schøyens kolonialhandel paa hjørnet av Fjerdingens, nu Christian Krohgs gate. Paa næste hjørne nr. 13 med C. Holters lærhandel, nu med nabogaarden indgaat i nr. 15, C. Rosenbergs komplex. Midt mellem de to store høilæs gaar Vaterlands Bro over Akerselven.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *