Jacob Coningh pixit ca. 1698. Aqvarel

Christiania, Sett mot Akershus

Jacob Coningh, født omkring 1648 i Amsterdam, hvor hans far av samme fornavn levede som fattig landskapsmaler, kom i 1676 til Kjøbenhavn, hvor hollandske kunstnere hadde en glandsfuld tid, og slog sig her ned som landskaps- og portrætmaler; død 1724. I 1698 blev han hofmaler og av Christian V sendt til Norge for at male prospekter av de steder, specielt fæstningsbyer, som kongen hadde besøkt i 1685.

Aqvarellen er det ældste og eneste billede av Christiania seet fra landsiden mot sjøen, som kjendes fra 1600-tallet, og har uten tvil været skisse til et oljemaleri, som siden ikke blev utført. I byen raker intet kirketaarn op, da Hellig Trefoldigheds kirke var brændt i 1686 og Vor Frelsers kirke indtil 1850 hadde en lav taarnhat, som ikke har været synlig fra malerens standplads paa en av bakkerne bakenfor det nuværende kgl.slot.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *