Internt referansenummer:I-000006
Kilde
Terra Buskerud – Historieboka.no
(Samling av flere hundre lokalhistoriske artikler fra Buskerud.)

Skrevet av Margit Harsson

D/S Grev Wedel

Dampbåter på Tyrifjorden


Slepebåten Grev Wedel ble bygget ved Nylands Mekaniske Verksted i 1874-75 på oppdrag av Drammen Trelasthandlerdireksjon. Båten kom i deler med Randsfjordbanen til slippen i Viker¬sund, og der ble båten montert. Høsten 1875 gikk prøveturen fra Vikersund til Stor¬heng¬slet i Storelva der tre grimer med 1500 tylfter tømmer var satt opp. Grev Wedel skulle slepe grimene til Skjærdalens Bruk ved Vikersund. Prøveturen var vellykket, og båten var godkjent. Navnet på båten var også på forhånd godkjent av grev Wedel Jarlsberg på Jarlsberg hoved¬gård i Sem. I tilfelle krig hadde Grev Wedel lov til å frakte 80 personer.

Grev Wedel var stor og sterk og drog grimer over fjorden i nesten 80 år. Sommeren 1949 ble det slept 175.000 tylfter tømmer over Tyrifjorden, dvs. over 2 millioner tømmerstokker (2.100.000). Det er fortalt at under gode værforhold kunne Grev Wedel dra 15.000 tylfter tømmer i ett slep (ei drogo) fra Storelva til Vikersund (en annen kilde oppgir 5000 tylfter). Grev Wedel ble i 1953 erstattet av M/S Greven, og da var båthoggeriet siste stopp for den gamle slepebåten.

Den 5. januar 1894 står følgende annonse i Ringerikes Blad:

Førerposten på dampbåten Grev Wedel i forbindelse med bestyrelsen av tømmerførselen over Ringeriksfjordene er ledig; årlig løn kr 1800.00. Undragender om samme, ledsaget af attester, kunne innleveres på Trelast¬hand¬ler¬di¬rek¬sjo¬nens kontor i Drammen innen 15de januar førstkomende.

Fint besøk

En julidag i 1890 hadde Grev Wedel fint folk om bord. Det var keiser Wilhelm II av Tyskland (1859-1941), kong Oscar II (1829-1907) av Sverige-Norge, prins Heinrich, keiser Wilhelms sønn, og kronprins Gustav, kong Oscars sønn og seinere kong Gustav V av Sverige (1858-1950). Den 4. juli kom de kongelige med landauer fra Kristiania til Nes i Utstranda, og gikk om bord i Grev Wedel ved Nes og i land i Skjærdalen på Tyristrand.

I Skaret har det fine følget stoppet opp, og de to kongene skrev sitt navnetrekk trolig med kritt i en bergvegg. Seinere ble navnetrekkene med kongenes monogram meislet inn i berg¬veggen til «evig» minne om besøket. Slik gikk det ikke, for i dag har det ikke vært mulig å finne bergveggen med navnetrekkene. De er trolig sprengt bort under veiutvidelser.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *