Internt referansenummer:I-000006
Kilde
Terra Buskerud – Historieboka.no
(Samling av flere hundre lokalhistoriske artikler fra Buskerud.)

Skrevet av Margit Harsson

D/S Kong Halfdan

Dampbåter på Tyrifjorden


Året etter at Kong Ring var sjøsatt, ble Kong Halfdan (også kalt Halfdan Svarte) bygget og sjøsatt ved Randsfjorden på Jevnaker. Bak byggingen sto de samme eiere som bygde Kong Ring. Båtens dampmaskin var på 12 hestekrefter og kom også fra Motala Mekaniske Verksted i Sverige.

Da det viste seg at Kong Ring ikke innfridde forventningene på Tyrifjorden, bestemte eierne at D/S Kong Halfdan skulle overføres fra Randsfjorden til Tyrifjorden. Vinteren 1839 ble så båten trukket over Eggemoen med mye strev og rå muskelkraft. Kong Halfdan var fraktebåt og slepte tømmer, og den gikk i rute mellom Busund, Svangstrand og Sundvollen. Kong Halfdan hadde ofte ei lørje (stor fraktepram som var spiss i begge ender) på slep. Reisende som oppholdt seg i Lørja betalte bare halv pris.

I Tyrifjorden skulle Kong Halfdan slepe tømmer sammen med Kong Ring, men det heter at båten måtte holde lav hastighet på grunn av skrogets dårlige fasong. Både Kong Ring og Kong Halfdan var lite driftssikre og er karakterisert som mindre vellykkede eksperimenter.

I 1851 ble Kong Halfdan solgt til svogrene Jørgen Rytterager på Storøya og Hans Andreas Haavind på Tyristrand for rundt 200 spesidaler, og fra samme høst ble båten brukt til å frakte passasjerer og varer mellom Averøya, Sundvollen og Svangstrand. Men det var ikke uten problemer for eierne. Sommeren 1852 forteller annonser i lokalavisen om høy vannstand og en mengde tømmer som gjør «dampfarten på Holsfjorden høyst besværlig», og at innskrenkninger i trafikken må påregnes. I august blir det kunngjort at dampfarten på Holsfjorden må opphøre inntil videre på grunn av lekkasje i dampkjelen som må repareres av en kyndig mann.

Til varetransport ble det også bygget en jakt, Dronning Tyri, som ble slept etter Kong Halfdan. På kong Oscars fødselsdag den 1. juli 1852 arrangerte Jørgen Rytterager en lysttur med Kong Halfdan og jakten Dronning Tyri til Sylling kirke i Lier. Etter en fartstid på ca. 15 år ble Kong Halfdan hugget opp. Dampmaskinen ble overført til båten Sigurd Syr.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *