Internt referansenummer: 10.06.09 – A
Kilde:
GAMALT OR SÆTESDAL SAMLA UTGÅVE BAND 1
Av: Johannes Skar
(Klikk her for å lese om Johannes Skar)
(Klikk her for å se et bilde av Johannes Skar)
(Klikk her for å lese Føreordet til boka)
Utgjevi etter tiltak av Setesdalslaget i Oslo
DET NORSKE SAMLAGET – OSLO 1965
Samla utgåve ved Olav Bø og Reidar Djupedal

Då Tor’e rei på Raulandsstròndi

Eg høyre slik drambedrysje eigòng, me eg va liten; de va um Tor’e då ‘an rei på Raulandsstròndi. Farvegjen syner enno.

”Han tok ut ifrå Harang dogurs bil, ut Stordalen ti Etni, la ive Staulenheii ti Suldal, so upp Suldalsvatni å Roddleivsjuvi – dalen ti endis, helt Bykleheiann’ aust’e ti Bykle å Grungedal, å rokk Raulandsstròndi um kvelli. So va stevi ‘ass:

”Dòguren åt eg i Harangfjorè
å no’smaten åt eg på Frette;
kvellsmaten åt eg på Raulandsstròndinn’.
men utenkt ha eg alt detti.”

Hesten trådde dalen — då kåm Stordalen å Roddleivsjuvi.

De va i Suldal eg høyre denni soga. Eg va i Suldal ‘n herleg’e tur’e då. Men de bar so ti. Papa va fatig, å mi våre mange bonn. Va der so skarpe år, kunna mi ‘kji liva i Bykle; so lute mi tak’ utivi å bea òkkò å berge livi som mi kunna. Eigòng droge mi på Norlandi, heile flokkjen. Papa fekk då arbei å Klamtveit i Suldal, hjå o Mikkjedl Klamtveit. Mikkjedl va so bånego’e. Han ha ‘n liten smådreng’e på vis som eg; so sa ‘an okko sogu so trått um kvello. Han sa so mange sogu. Å då sa ‘an soga um Tor’e då ’an rei på Raulandsstròndi.

Tor’e va rysi, sa ’an Mikkjedl; ”han va ætt av rysó,” sa ‘an.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *