Kilde
Terra Buskerud – Historieboka.no
(Samling av flere hundre lokalhistoriske artikler fra Buskerud.)

Skrevet av Nils Johan Rønniksen

Internreferanse:I-000002

”De sværma som gresshoppene

i Egyptens land”

Bærtrafikken under krigen 1940 – 1945.


I 1944 bestemte ordføreren i Norderhov at det først 9. september var lov til å plukke tyttebær. Slik datofesting hadde det også vært de tidligere krigsårene
I 1944 startet plukkinga på samme dato i Norderhov, Ådal og Tyristrand. Til å håndheve påbudet ble det oppnevnt tyttebærkontrollører. Bare i Tyristrand var det i 1944 tjue slike kontrollører og de var utstyrt med politifullmakt. Tjuv-plukkere ble tatt fra bæra og ilagt mulkter. Den beslaglagte bæra ble levert til barne- og gamlehjem. Også pasientene ved tuberkulosesanatoriet på Trygstad (på Hvervenmoen, sør for Hønefoss) fikk bær på denne måten. I noen tilfeller ble tjuvplukket bær bare tømt ut på stedet.
Lokalavisa meldte om flere tilfeller av for tidlig plukking. Ved Hovinkoia på Holleia ble en drammenser tatt med 20 liter bær. I Ådal ble en mann fra Haugsbygd og to damer fra Bærum tatt med til sammen 24 liter. Lensmannen kontrollerte 40 – 50 plukkere på Sokna, uten å kunne ta noen for tjuvplukking.
9. september det året var en lørdag. Folk forberedte seg i god tid og allerede flere dager før lørdagen begynte invasjonen av tyttebærplukkere. Det var mindre biler å se, men desto flere syklister. Gjennom gatene i Hønefoss gikk en ustanselig strøm av sykler som var så lastet med bagasje at en skulle tro at de spinkle farkostene ville knekke sammen. Nytt av året var kassesett, ferdig til å spikres sammen. De var dimensjonert slik at en kunne ha en kasse på hver side av bagasjebrettet og en oppå. Togene var overfylte og det ble satt opp så mange ekstratog som det var mulig å kjøre. Fra Oslo ble det meldt at billettene til et ”bærtog” med 600 passasjerer ble utsolgt på 20 minutter.
Også i 1944 var biltrafikken til Sokna stor, om enn mindre enn de to foregående år. Alle slags biler ble brukt og nesten alle kjørte med knottgenerator Rett som det var måtte bilene stoppe, generatorbeholderen måtte stakes opp og ny knott fylles på. (Knott = små trebiter) Flotte limousiner, likbiler, A- og T- Forder, det meste som kunne rulle var på veien. Lastebiler hadde myndighetene forbudt å bruke i tyttebærtrafikken i 1944. Men først og fremst var veiene fylt av tusener på tusener av syklister. Det var som det rene gullrushet. Den som ikke har sett det, vil knapt tro det var sant. Folk i tusenvis syklet fram og tilbake til Oslo, lå ute under åpen himmel og frøs, mange hadde telt og låvene i Sokna var fulle av plukkere. Lensmannen i Norderhov anslo antallet plukkere til mellom 6 og 7 tusen! Og det var bare halvparten av det som hadde vært der i årene 1943 og 1942!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *